Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde d. 22. maj 2011

Til stede: Johnny Qvist (JQ), Bo Nissen Knudsen (BNK), Stoffer (ST)
Afbud: Victor Malecki (VM)

Referent: BNK

1. Opfølgning på sager fra sidst

 • Energimærkning
  VM har lavet aftale med EnergiFocus som gerne skulle komme inden generalforsamlingen.
 • Defekt nedløbsrør
  Skaden er udbedret – det står dog ikke helt klart hvorvidt det var Morten Dahl der klarede det, eller det blev lavet ifm. arbejdsweekenden.
 • Radiatorer, termostater og lignende vedligeholdelse
  ST har snakket med en anden forening som brugte princippet om at ‘lodrette installationer’ (faldstammer, varmerør m.v.) er foreningens ansvar, mens beboerne er ansvarlige for vedligeholdelse af ‘vandrette installationer’. Samme princip vil vi indstille til generalforsamlingens godkendelse.
  Mht. termostater vil vi dog arrangere fælles ‘opsamlingsdage’ (højest hvert halve år) hvor man – efter opslag – vil have mulighed for at få dem tjekket på foreningens regning.
 • Ny vandbeholder og ‘intelligent’ pumpe
  Arbejdet sættes i gang i midten af juni efter bestilling af ST.
 • Vandskader i nr. 24
  Vandskaden med udgangspunkt i 24 5. kører som forsikringssag.
  Vandskaden med udgangspunkt i 24 4tv kører også som forsikringssag.
 • Vandskade i nr. 20 st
  Der er evt. en ny forsikringssag på vej, men skadens årsag skal først undersøges nærmere.
 • Arbejdsweekend 14.-15. maj
  Trods sent afbud fra BNK til lørdag forløb det i god ro og orden, og særligt søndagen var en udmærket arbejdsdag.
  Vi indstiller til generalforsamlingen at vi opretholder ordningen, men at vi for fremtiden fokuserer på de opgaver som vi for alvor kan spare penge på. Samtidig forsøger vi at annoncere arbejdsopgaverne i god tid så vi kan sammensætte arbejdsteams til de mere omfattende opgaver.

2. Skrivelse fra 22 st tv

Vi har fået en liste med ønsker til udstyr til vedligeholdelse af gården. Vi bevilliger penge til at indkøbe det nødvendige (minus krukker som dog må vente): rammen sættes til 2.000 kr. som der skal bruges mod kvittering.

3. Havemøbler i gården

Gården ud for nr. 24 er efterhånden blevet ganske pæn, og gården ud for nr. 20 står for tur i næste omgang, såvel hvad angår maling som indkøb af nye møbler.

Indtil da har havemøblerne som udgangspunkt fast placering i hver deres gård, og selvom det er OK at flytte dem lejlighedsvist, bedes de sættes tilbage efter brug. Møblerne ud for nr. 20 sættes i stand ved næste arbejdsweekend eller ved lejlighed. I begge gårde skal møblerne dækkes med en presenning i vinterhalvåret.

4. Generalforsamling 31. maj

 • Det ser ud til at vi kan sammensætte et mere fuldt bestyrelseshold til næste år, og vi lægger op til at suppleanter kan deltage på lige fod med ordinære medlemmer.
 • Vedtægtsændringen omkring belåning af andele skal bekræftes ved denne generalforsamling for at træde i kraft. JQ hænger den op i opgangen på forhånd.
 • Bestyrelsen mødes 18.30 i Rosendahlsgade for at forberede sig.
 • Beretning: skal indeholde status over ud- og indflytninger og en redegørelse for større renoveringsprojekter, altansagen, gårdlauget samt en status for sammensætningen af bestyrelsen.
 • Status for flytninger: Andrea Fehlauer er flyttet ind i 24 1tv efter Ulla. Per Navndrup Pedersen er flyttet ind i 24 1tv efter Simon (men er ved at sælge igen).
 • Vi skal have afklaret hvilket omfang et evt. autorriseret el-tjek og vvs-tjek har i forbindelse med salg – og om det indebærer fuld inspektion af lovlighed af samtlige installationer, herunder f.eks. gamle stofledninger. BNK hører Niels Herskinds mening om sagen.

5. Eventuelt

 • Vi forsøger at arrangere en grillaften en hverdagsaften efter Skt. Hans og ser hvem der har lyst til at dukke op.
 • Lejligheden 22 3tv er til salg.

Næste møde: afventer sammensætning af den nye bestyrelse.

Comments are closed.