Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Referat af Bestyrelsesmøde 7. februar 2017

Til stede: Johnny, Britt, Martin, Birgit, Jakob og Kirsten,

Fraværende: Henrik

Afholdt hos Kirsten (referant)

  

Støj i opgang 20:

Bestyrelsen har igennem de sidste måneder modtaget flere klager fra flere forskellige beboere over støj fra forskellige lejligheder i opgang 20. Da vi bor i en ældre bygning, opfordrer bestyrelsen til at alle tager hensyn til hinanden og overholder ejedommens vedtægter mhp. larm, fester mv.

Ombygninger af lejligheder i opgang 22:

Linoleumsbelægningen på vores trapper lider hårdt under de store renoveringsprojekter som foregår i opgang 22. Bestyrelse vil derfor undersøge hvad der skal til og hvad det vil koste at udbedre skaderne, hvorefter vi vil tage kontakt til de relevante beboere. Martin tager kontakt til vores gulvfirma.

Retningslinier for renovering af lejligheder.

Da bestyrelsen får mange spørgsmål mhp renovering af lejligheder besluttes det at lægge retningslinierne på vores hjemmeside under spørgsmål og svar – Jakob vil gøre dette indenfor kort tid.

El/lys i gården (inklusiv vores mellemgang til gaden)

Gårdlauget Øbrogaard er, sammen med en elektriker, i færd med at finde ud af hvorfor relæerne i gården står fra. Dette kan tage noget tid, eftersom vi har mange gamle ledninger mv. Nødlys er opsat af hensyn til renovation.

Dørtelefon i opgang 22:

Martin er i gang med at få dørtelefonen i opgang 22 til at fungere igen.

Varme natsænkning:

Som de fleste sikkert har erfaret er det lidt koldt at stå op tidligt på morgenen. Bestyrelsen kontakter Jagtvejens VVS mhp at starte varmen om ca. 1 time tidligere (Johnny)

Altangennemgang:

Det er ved at være tid for altangennemgang. Kirsten kontakter vores arkitekt mhp. dato og sætter opslag op i opgangene. Husk at omkostningerne til gennemgangen samt evt. udbedringer og reparation afholdes af de enkelte altanejere.

VIGTIGE DATOER:

Arbejdsweekend:      29. og 30. april

Generalforsamling:   30. maj kl. 18:00

Vi forudser ledige pladser i bestyrelsen, hvorfor bestyrelsen opfordre alle interesserede i at stille op.

Næste møde:         Tirsdag, den 7. marts kl. 18:30 hos Henrik

Comments are closed.