Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Konstituerende bestyrelsesmøde 13. juni 2022

Deltagere

Bo, Christina, Jens, Victor, Elisa (via Zoom) og Stine (referent)

Agenda

  1. Fordeling af løbende arbejdsopgaver og ansvar
  2. Øvrigt vedr. foreningen
  3. Mødekalender – bestyrelse
  4. Foreningskalender
  5. Godkendelse af referat fra generalforsamling
  6. Status på vandskade i nr. 20
  7. Vinduesprojekt

1.
Fordeling af arbejdsopgaver og ansvar
Opgaver blev gennemgået og fordelt som følger:

 Navneskilte til døren – Stine
 Koordinering af arbejdsweekender – Christina, Victor, Sofie, Elisa
 Salg og fremleje af lejligheder – Bo, Jens, Sofie
 Kontakt til håndværkere og vicevært samt fyrrumsansvarlig – Elisa, Sofie, Bo
 Kontakt til rådgivende arkitekt (Byens Tegnestue) – Bo
 Kommunikation – besvarelse beboerhenvendelser – Jens, Stine
 Kommunikation – besvarelse af eksterne henvendelser – Jens, Stine
 Kontakt til administrator – Bo, Elisa
 Gårdlaug – Christina, Victor
 Website – opdatering (referater) og vedligeholdelse – Stine, Bo, Jens
 Festudvalg – Sofie, Victor, Stine, Jens
 Kasserer og nøgleansvarlig – Christina, Stine

2.
Øvrigt vedr. foreningen
 Forslag: Skal foreningen gøre brug af ekstern vicevært eller beboer-vicevært i forbindelse med håndværkerkontakt? Elisa hører om det er en opgave, der kan løses internt i foreningen og hvad det vil koste. Det undersøges i øvrigt, hvordan et samarbejde med vicevært kan skrues sammen, og hvad det vil koste (Elisa, Sofie og Bo undersøger det).
 Der blev udpeget tre tegningsberettigede: Bo, Sofie og Elisa.
 Ny internetudbyder skal findes. Gerne hos udbyder der også tilbyder TV-pakker. Jens og Elisa undersøger dette.
 Opdatere info om bestyrelse og hænge opslag op i opgangene (Jens og Stine)
 Forslag: Oprettelse af en beboergruppe på facebook. Jens følger op.

3.
Mødekalender – bestyrelse
Bestyrelsesmøde 1 gang om måneden, første mandag i hver måned kl. 19.
 Den 15. august kl. 19 hos Sofie, 22 4. tv. (rykkes pga. sommerferie)
 Den 5. september hos Christina, 20 1. tv.
 Den 3. oktober hos Stine 24, 1 th.
 Den 7. november hos Elisa 22 3. tv
 Den 5. december hos Victor 22 1. th
 Den 9. januar hos Jens 20 3 tv.
 Den 6. februar hos Bo, 22 3. Th.
 Den 6. marts hos Sofie 22, 4 tv.
 Den 3. april hos Christina 20 1 tv.
 Den 8. maj hos Elisa 22 3 tv.
Bestyrelsesmiddag lørdag 21. januar 2023

4.
Foreningskalender
☀️Sommerfest lørdag 20. august 2022
🛠Arbejdsweekend 3.+4. september 2022
🎄Juletræstænding lørdag 3. december 2022
🎭Fastelavn lørdag 18. februar 2022
🪚Arbejdsweekend 13+14 maj 2023

5.
Godkendelse af referat fra generalforsamling
Kommentarer sendes til Bo senest torsdag 16/6.

  1. Status på vandskade i nr. 20
    Skaden er under kontrol. Afsluttende arbejder afventer.

7.
Vinduesprojekt og rådgivning
Niels Herskind fra Byens Tegenstue har, som foreningens rådgiver, udarbejdet udførligt udbudsmateriale i forbindelse med vinduesprojektet. Bestyrelsen kommenterer udbudsmaterialet. Bo indsamler og sender kommentarer retur.
Opgaver mellem Herskind og bestyrelsen skal afklares og defineres klart inden de sættes i gang. Herskinds rolle og opgaver diskuteres på et kommende møde.

Det overvejes at vælge ny rådgiver i forbindelse med udarbejdelse af ny vedligeholdelsesplan.

Comments are closed.