Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde 15. august 2022

Deltagere

Bo, Christina, Elisa, Jens, Sofie og Stine (referent)

Agenda

 1. Sommerfest
 2. Arbejdsweekend
 3. Vinduesprojekt
 4. Boet efter Ingelise
 5. Bygningsrådgivning
 6. Viceværtordning
 7. Ny internetleverandør
 8. Eventuelt

1. Sommerfest d. 20. august

Indtil videre er 9 husstande tilmeldt.

Der indkøbes pavilloner til festen, som efterfølgende kan lånes af foreningen.

Vi hjælpes ad med opstilling, klargøring af grill, velkomstdrink, salater og kage.

2. Arbejdsweekend d. 3. – 4. september

Input til arbejdsliste:

 • Ordne loftet (optælling af døre, rydde gangarealer, oprydning, rengøring)
 • Undersøge og udskifte brandalarmer på for- og bagtrapper
 • Maling af sokler
 • Beskæring af beplantning
 • Rengøre fliser
 • Rengøre kloakker
 • Rengøre kælder
 • Rense grønne træfacader
 • Feje gård
 • Ordne cykelskur
 • Rengøre trapper
 • Vaske kældervinduer
 • Afdække havemøbler

3. Vinduesprojekt

Projektet udsættes et års tid.

Sagen tages op efter nytår.

4. Boet efter Ingelise

En arving, der ikke er i lige linje med Inge Lise, har ønsket at overtage lejligheden.

Bestyrelsen støtter, at arvingen får ret til at overtage.

Forslaget om at arving overtager, sendes i høring blandt foreningens beboere, inden den endelige beslutning træffes.

5. Bygningsrådgivning

 • Bo går videre med at afklare økonomiske udeståender.
 • Samarbejdet med Byens Tegnestue evalueres. Bestyrelsen er stemt for ny bygningsrådgiver.
 • Ny bygningsrådgiver skal vurdere tagets tilstand og undersøge muligheder for solceller

6. Viceværtordning

 • Intern vicevært overvejes fortsat. Bo, Sofie og Elisa afstemmer forventninger og opgaver.
 • Kan vi få grus i stedet for salt til vinter?

7. Ny internetleverandør

Jens kontakter Østerbro Antenneforening vedr. om internet og TV-pakke hænger sammen, eller om man kan få det adskilt.

8. Eventuelt

En opdateret liste over bestyrelsesmedlemmer hænges op i opgangene.

Næste møde er mandag den 5. september hos Christina, 20 1. tv. kl. 19:00.

Comments are closed.