Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Ekstraordinær generalforsamling 17. august 2010 i Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Til stede:

Johnny Qvist (20 4tv), Bo Nissen Knudsen (22 3th), Christoffer Bech (20 5. sal), Lone og John Vesterborg (22 st tv), Dorthe Kristoffersen (22 1tv), Stig E. Bojesen (20 st), Pernille J. Schmidt (24 5. sal), Ingelise A. Sørensen (24 st th), Victor Malecki (22 1tv),  Per Pedersen (24 1th), Mikael Skytte (24 3tv), Mona Solheim (24 2tv), Susanne Fagerholt (20 2th), Søren Juhl Poulsen (24 2th), Shigeo Tageuchi (20 2tv)

1. Formalia

BNK blev valgt som referent, Stig Bojesen som dirigent.
Johnny Qvist konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Tagrenoveringsprojektet

Christoffer gjorde rede for processen omkring planlægningen af tagrenoveringen. Der har i længere tid været huller i taget, og de skal udbedres. Projektet er dog lagt spartansk an; vi skal kun have lavet det nødvendige iht. Niels Herskinds anbefalinger:

  • Alle kvistvinduer er rådne og skal skiftes
  • Alle tagvinduer skal tætnes
  • Dækningslister og blik skal renoveres
  • Ca. 10% af skifertaget skal udskiftes, primært omkring skorstenene
  • Taget renses for alger, og tagrenderne renses m.m.

Udskiftning af vinduer m.m. koordineres så vidt muligt mellem de enkelte beboere og håndværkerne af praktiske årsager. Overordnet styrer Niels Herskind dog projektet og koordinerer arbejdet.

I øvrigt er det værd at bemærke at vi ikke har fået et fast tilbud, men at vi stoler tilstrækkeligt meget på Niels Herskinds forarbejde til at satse på at der ikke kommer mange voldsomme ekstraudgifter; snarere kunne projektet blive billigere.

Når projektet går i gang, vil bestyrelsen sørge for at der bliver lavet en orienterende skrivelse til beboerne med en tidsplan og en generel beskrivelse.

Lone V. opfordrede til løbende at udsende nyhedsbreve i løbet af projektet og i øvrigt sørge for at der bliver lavet referater af byggemøderne.

3. Finansiering

Johnny Qvist redegjorde for lånet: Det er lagt an så vi ved hvad vi skal betale de næste 30 år, der er altså ikke tale om variabel rente. Udgiften for et lån på 1,1 mio. kr. vil blive ca. 72.000 kr. pr. år, hvilket for en typisk lejlighed vil betyde en stigning i boligafgiften på ca. 180 kr./måned.

John Vesterborg gjorde opmærksom på at det stadig er muligt at søge statslige renoveringsmidler. Johnny Qvist undersøger sagen.

Lone Vesterborg foreslog at låne i alt 1,3 mio – for at have en buffer.

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt bestyrelsen til at optage byggelån op til i alt 1,3 mio. kr. i fald der skulle komme uforudsete ekstraudgifter. Bliver der brug for flere penge, kræver det endnu en generalforsamling. 1,3 mio. vil naturligvis, i givet fald, påvirke boligafgiften lidt mere end et lån på 1,1 mio.

4. Eventuelt

  • Lone Vesterborg påpegede at den ene tørretumbler i kælderen er i stykker. For fremtiden kan vicevært Morten Dahl kontaktes i den slags sager. Han får også nøgle til varmekælderen så han kan give adgang til bl.a. AquaCare.
  • Lone Vesterborg bad om lov til at købe et havebord til gården til ca. 1700 kr. Det blev besluttet at udskyde købet til foråret, men beløbet blev godkendt.
  • Bo N. Knudsen fortalte kort om altansagen: Processen kører, og p.t. er vi i dialog med vores rådgivende ingeniørfirma om at anslå den totale pris for en renovering, mhp. at vi kan stille et eksakt krav til vores modpart i sagen.
  • Radiatorer: Buur VVS inspicerer radiatorer efter behov i september. Victor Malecki sætter opslag op.
  • Ingelise Sørensen spurgte til om bestyrelsen kan hænge en liste op i opgangene med medlemmerne og deres ansvarsområder. Og tilføjede i øvrigt at kælderlemmene ud til gaden stadig er i meget dårlig stand.

Comments are closed.