Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Ekstraordinær generalforsamling 1. september 2012 i Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Til stede: Stig 20 st, Christina 20 1tv, Shiego 20 2tv, Susanne 20 2th, Britt 20 3tv, Johnny 20 4tv, Stoffer 20 5., John 22 st tv, Joes 22 3tv, Bo 22 3th, Kirsten 22 4th, Ingelise 24 st th, Henrik 24 1th, Morten 24 2tv, Benedikte 24 4th

Fuldmagt til vedtagelse af vedtægter: Birgit 24 3th

1. Formalia

Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Dirigent: Johnny 20 4tv
Referent: Bo 22 3th

2. Endelig vedtagelse af nye vedtægter

Forslaget fra den ordinære generalforsamling, inklusiv de vedtagne ændringsforslag, blev bekræftet med 14 stemmer (inkl. 1 fuldmagt) for og 2 blanke.

3. Endelig fastlæggelse af andelskronen

Det blev enstemmigt vedtaget at bekræfte den ordinære generalforsamlings indstilling og dermed fastsætte en korrigeret andelskrone på 217,54.

4. Orientering om vedligeholdelsesplan

Kirsten 22 4th redegjorde for arbejdet med den nye vedligeholdelsesplan:

  • Der er mange ting vi kan bruge penge på, men der er ikke mange af dem som er helt akutte.
  • Den mest markante mangel ved huset er den utidssvarende kælder – som hverken er brandsikret eller sikret mod oversvømmelser. Vores arkitekt Niels Herskind anbefaler at vi sender en samlet plan i udbud som f.eks. indebærer at træværket udskiftes med metalkonstruktioner.

Der var almindelig enighed om at nye døre bør være et punkt i planen.

Bestyrelsen planlægger at tage en snak med Niels Herskind om planen og vender tilbage når der foreligger et mere udførligt udkast til en samlet plan.

John 22 st tv foreslog at undersøge mulighederne for at etablere et motionsrum i kælderen. Umiddelbart blev dette vel modtaget og kan være noget som bliver aktuelt når kælderen er blevet renoveret.

5. Eventuelt

  • Der kom et forslag om at undersøge muligheden for at etablere et solcelleanlæg på taget. Bestyrelsen vil diskutere dette med vores arkitekt i forbindelse med hele vedligeholdelsesplanen.
  • Bestyrelsen henvender sig til gårdanlæggets gartner for at høre hvad der evt. kan gøres ved rønnetræet i gården ved nr. 24.
  • Birketræet i gården ud for nr. 20 skal erstattes med et mere allergivenligt træ til næste arbejdsweekend.
  • Generalforsamlingen henstillede til beboerne om at lade være med at parkere cykler foran porten og imellem bilerne. Endvidere kunne vi overveje at etablere en rampe fra vejen og op til fortovet for at vise at der ikke er tale om et parkeringsområde, hverken til den ene eller den anden form for køretøjer.
  • Der var almindelig opbakning til at bestyrelsen arbejder videre med at finde en ny fælles løsning for  internet og kabel-tv, mens der ikke var interesse for fælles fastnet-telefoni.

u

Comments are closed.