Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde d. 9. oktober 2012

Til stede: Kirsten Nyland (KN), Johnny Qvist (JQ), Søren Poulsen (SP), Bo Nissen Knudsen (BNK), Viktor Malecki (VM) og Stoffer (ST)

1. Nye vedtægter

De nye vedtægter er nu underskrevet af hele bestyrelsen og sendes ind til Bonnie Mürsch og lægges som pdf-fil på websitet.

2. Gårdlaug

VM orienterer gårdlauget om planerne om at fælde birketræet ud for nr. 20, og vi spørger samtidig (pænt) om penge til et nyt træ, formodentlig et rønnetræ.

3. Internet og kabel-tv

Tilbuddene fra ParkNet og AndelsNet ligger tæt på hinanden. Fælles for dem er at de er væsentligt billigere end vores nuværende ordning med YouSee, og at investeringen reelt vil være tilbagebetalt over et år til halvandet.

SP laver et sammenfattende skriv hvor alternativerne stilles op i forhold til vores nuværende YouSee-ordning, og så laver vi en interesseundersøgelse blandt beboerne.

4. Cykelparkering ud for porten

I første omgang sætter vi en seddel op hvor vi beder folk tage hensyn og lade være med at parkere cykler på fortovet og uden for porten.

BNK tager i anden omgang kontakt til kommunen og anmoder om at vores port kan få status som en ‘rigtig’ port med rampe, og hvor det ud for porten tydeligt er markeret at parkering er forbudt.

5. Deltagelse ved arbejdsweekender 2012

BNK laver den endelige opgørelse over deltagelser og udeblivelser i 2012 og sender resultatet til Bonnie.

6. Solceller på taget

KN forhører sig hos Niels Herskind om hans evt. erfaring med solcelleanlæg og SP hos en kontakt i solcellebranchen + evt. 2100.nu (når internetprojektet i øvrigt er afklaret).

7. Evt. omlægning af lån

I forhold til vedligeholdelsesplanen skal vi nok under alle omstændigheder optage nye lån, og i den forbindelse kan det muligvis betale sig at erstatte nogle af de gamle med nye lån – på grund af den lave rente.

Vi afventer dog nærmere status ift. vedligeholdelse før vi tager beslutning om omlægninger og tager det op igen ved næste møde hvor vi satser på deltagelse af Niels Herskind (evt. i form af et formøde).

8. Eventuelt

Vi sætter kryds i kalenderen ved lørdag den 19. januar ang. den årlige bestyrelsesmiddag og vender det igen ved næste møde – eller også sender Kirsten evt. en Doodle ud.

Næste møde: tirsdag den 6. november kl. 20.00 hos Victor.

Comments are closed.