Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde d. 8. februar 2012

Deltagere: Johan, Johnny, Stoffer (ref.)
Afbud: Kirsten, Victor, Bo

1. Generel status

Bestyrelsen har desværre i den seneste periode været præget af travlhed ud over det normale. Det har desværre gjort at flere af de iganværende sager trækker lidt ud. Vi beklager over for dem der måtte lide under det.

2. Altansagen

Der indhentes tilbud på udbedring af de erkendte fejl og mangler i nr. 24 4.th. Sagen er igangværende.

3. Vandskaden

Bestyrelsen har arbejdet hårdt for at få udredet de sidste løse tråde i kølvandet på de forskellige opgaver, som skybruddet i juli måned medførte. Der herskede dog en smule usikkerhed omkring et par ting. Sagen er iganværende.

Bestyrelsen tager kontakt til rådgiver vedr. adgang og gemmengang af vandskaderne.

4. Til/Fraflytninger

Bestyrelsen har besluttet ikke at blande sig i selve salget angående vurderinger af boligens stand, pris, forbedringer og evt. løsøre der bliver handlet. Dette vil fremover være en sag mellem A/B administrator og  A/B rådgivende ingeniør og vurderingsmand (Byens tegnstue).

Bestyrelsen har taget kontakt til Bonnie og fremført A/B bestyrelsens fremtidige ønsker for procedure vedr. salg og gemmensyn. Bestyrelsen vil overveje fremover at kræve at der bliver fortaget et autoriseret el-tjek og VVS-tjek ved alle salg, da lovlige el- og VVS-installationer kun kan være til A/B’s bedste.

Bestyrelsen arbejder på at få lavet en velkomsthilsen med praktiske oplysninger til nye beboere.

5. Kontakt til bestyrelsen

Fremover anbefaler bestyrelsen at kontakt til bestyrelsen fremsendes på mail: bestyrelsen@willemoesgade20-24.dk

Dette er for at undgå at kontakt direkte til enkelte bestyrelsesmedlemmer resulterer i at en mail kan drukne i de mange mails der modtages, og som ikke mærkes med “bestyrelse”. Det er et ønske fra bestyrelsen for nemmere og hurtigere at kunne fremskaffe en dokumentation for den kommunikation der er foregået, og det vurderes at være til alles bedste.

Ved akutte sager ringes der stadig til et bestyrelses medlem, vicevært, vvs eller elektriker, afhængig af sagen karakter.

6. Kældernedgange

Der indhentes tilbud på udbedring af utætte kælder nedgange. Sagen er igangværende.

7. Tagrender

Der er indhentet tilbud på frostsikring af tagrende ved 22 4 th for at undgå flere vandskader i boligen. Bestyrelsen har besluttet at udskyde arbejdet indtil beboerne i 22 4 th påbegynder byggeprojekt, hvilket medfører at A/B kan spare over 10.000 kr på lift eller stillads.

8. Lys

Der er tilkaldt elektriker til lyset der konstant brænder i opgang 22.

9. Grafitti

Bestyrelsen vil gerne sige 1000 tak til John 22 st (og en ikke-identificeret hjælper) som har malet grafittien over på facaden. Bestyrelsen overvejer at sætte krukker ud igen for at holde grafittimalere væk.

10. Taget

Kontakt venligt bestyrelsen hvis der observeres utætheder på loftområdet. Gerne med foto, hvis det er muligt.

 

Comments are closed.