Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde d. 18. april 2012

Til stede: Johan Schmidt (JS), Kirsten Nyland (KN), Bo Nissen Knudsen (BNK), Johnny Qvist (JQ), Stoffer (ST)

1. Vandskade i kælderen

JS har snakket med Tryg, og skadesbedømmeren fra DIS A/S har ikke været der endnu, men JS mødes med ham inden for en uge og der forventes en afsluttende rapport inden for kort tid.

2. Savværk på trappen i nr. 24, 4. sal

Der har været ret markant byggerod på 4. sal i nr. 24, og vi henstiller til beboerne at de ikke benytter trappearealet som savværk i fremtiden.

Kommer der en ekstraregning for hovedrengøring, må beboerne i 24 4tv og 4th dele regningen. KN har sendt besked til begge.

3. Tilbud på nye hoveddøre

KN har indhentet et tilbud på nye hoveddøre og bagdøre – og det lyder på et femcifret beløb pr. dør eftersom der ikke er tale om standarddøre. Der indhentes endnu et tilbud – ST har en reference.

4. Vedligeholdelsesstrategi for huset

Til generalforsamlingen skal vi have en snak om den grundlæggende strategi for vedligeholdelse af huset. Enten skal vi til at lave markante huslejestigninger, eller også skal vi have skruet op for niveauet af alles indsats ifm. vedligeholdelse. Alternativt skal vi acceptere at alting ikke nødvendigvis er tip-top – eksemplificeret ved at hoveddørene måske skal være ramponerede nogen tid endnu.

Endelig kan vi også vælge i højere grad at lade det være op til de enkelte beboere selv at lave større investeringer som f.eks. hoveddøre – mod at blive godskrevet dem ved flytning. I så fald vil det dog utvivlsomt samlet set blive dyrere for den enkelte.

Som første punkt tjekker KN dog op med Niels Herskind omkring den gamle vedligeholdelsesplan for huset.

5. Arbejdsweekend

Vi er fjollet nok kommet til at lægge arbejdsweekenden i bededagsferien og må flytte den til weekenden efter, dvs. 12.-13. maj. KN giver beboerne besked via mail, JS skriver det på opslagene i opgangen.

Prioriterede opgaver:

 • Pudse vinduer på for- og bagtrapper
 • Oppudsning af sokler, særligt i gården
 • Tage juletræslys ud af gadetræerne
 • Hovedrengøring af fortrapper
 • Opbinding af planter i gården til nr. 22 og 24
 • Udplantning af planter
 • Evt. maling af fodspark på fortrapper
 • fastgørelse af stikkontakt i tørrerummet
 • istandsætte havemøbler
 • gøre klar til grillfest

Inden arbejdsweekenden indkøbes:

 • morgenbrød på dagen
 • opbindings-aggregater til planter (KN)
 • materialer til sokkeludbedring i gården (KN)
 • evt. planter til udplantning
 • 1 ks. øl og 1 ks. blandet vand (JQ)
 • grillpølser m.v.
 • bestilling af container (ST)

6. vedtægtsrevision

Vi kigger på det endnu en gang. KN rundsender seneste udkast + læsevejledning, og vi andre sender kommentarer inden 27. april. Derefter vendes resultatet med Bonnie.

Næste møde: tirsdag den 1. maj 19.30 hos KN

 

Comments are closed.