Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde d. 5. oktober 2009

 

Til stede: Stig Bojesen (SB), Bo Nissen Knudsen (BNK)
Afbud: Mikael Skytte (MS), Dorthe Kristoffersen (DK), Johnny Qvist (JQ), Stoffer (ST), Victor Malecki, (VM).

1. Opfølgning på sager fra sidst

  • Vigtigt at vi følger op på Niels Herskinds rapporter, særligt den sidste vedrørende taget. Sidste rapport fra marts 2009 er blevet rundsendt og diskuteres på næste møde. Her bliver køkkendørene også diskuteret.
  • Husorden udestår (DK).
  • Opdatering af husets energimærke. SB ringer til administrator.
  • Finde to nye VVS-firmaer: ST
  • Finde ny el-installatør: ST

2. Arbejdsweekend

Bestyrelsen skal blive bedre til at organisere den og fordele opgaverne i bestyrelsen på forhånd.
I øvrigt gjorde beboerne et godt arbejde.

3. Tinglysningsgebyr

På grund af forsinkelse i en tidligere bestyrelse samt dårlig kommunikation fra en købers pengeinstitut forfaldt et tinglysningsgebyr for et lån i andelen.

Foreningens bestyrelsesansvarsforsikringsselskab er rede til et forlig, og efter konsultation hos administrator er bestyrelsen også rede til forlig. Dette indebærer tab på selvrisikobeløbet (5000,-) i forhold til at risikoen for at skulle udrede det tabte gebyr på 22.100,- plus retssagens omkostninger.

4. Altaner

Intet nyt i forhold til sidst. BNK tager kontakt til administrator for at rykke for syn-og skønsrapporten.

5. Gårdlaug

DK skal forhøre sig hos gårdlauget for mulighederne for det ønskede mobile basketballnet. Bestyrelsen er stadig positiv.

6. Diverse

  • Lys på trappen: ST bedes checke op på om elektrikeren er i gang.

Næste møde: 26. oktober 2009 kl. 19.30 hos JQ.

Comments are closed.