Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde d. 31. august 2009

Til stede: Stig Bojesen (SB), Mikael Skytte (MS), Dorthe Kristoffersen (DK),

Johnny Quist (JQ), Stoffer (ST).
Afbud: Bo Nissen Knudsen (BNK), Victor Malecki (VM)

1. Konstituering og opgavefordeling

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

  • Kontakt til administrator og revisor, kasse, nøgler: SB
  • Repræsentant i Gårdlaug: DK
  • Håndværkere+varmemester: Stoffer
  • Salg og fremleje af lejligheder: Mikael Skytte, BNK (suppleant)
  • Webredaktør, svare mails mm: VM, BNK
  • Kontakt til vicevært: BNK
  • Altaner: BNK, JQ (suppleant)
  • Udkast til hus- og altanorden: DK

2. Altaner

Der blev gennemført syn og skøn på altanerne før sommerferien i forbindelse med voldgiftssagen. Siden har vi dog ikke hørt noget fra syn- og skønsmanden, men håber snart at modtage en rapport som kan give et fingerpeg om hvorvidt der er perspektiv i at gå videre med sagen.

3. Gårdlaug

DK snakker med SS og får overdraget opgaverne.
Foreningens børn forespørger (igen) om muligheden for mobilt basketball-net.
DK orienterer gårdlauget om at hun nu er foreningens repræsentant.

4. Renoveringsprojekter

Vigtigt at vi følger op på Niels Herskinds rapporter, særligt den sidste vedrørende taget. Sidste rapport fra marts 2009 rundsendes og diskuteres på næste møde. Her bliver køkkendørene også diskuteret.

Postkasser er sat op. Hvis beboerne ønsker anden udgave af deres navn på postkasserne end dem, der står på gadetelefontavlen, skal man henvende sig til SB.

Opdatering af husets energimærke. SB ringer til administrator.

Finde to nye VVS-firmaer: ST
Finde ny el-installatør: ST

5. Arbejdsweekend

19. + 20. september.

6. Husorden

DK kontakter Bonnie og får de eksisterende regler og forfatter et udkast

7. Diverse

Bestyrelsesmøder efteråret 2009:
5. oktober, hos Bo
26. oktober, hos Johnny
30. november, hos Victor
25. januar, hos Mikael

Næste møde: 5. oktober 2009 kl. 19.30 hos BNK.

Comments are closed.