Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde d. 20. februar 2013

Til stede: Kirsten Nyland (KN), Johnny Qvist (JQ), Søren Poulsen (SP), Viktor Malecki (VM), Bo Nissen Knudsen (BNK, ref.)
Afbud: Stoffer (ST)

1. Møde med nye beboere

Der blev sagt velkommen til de nye beboere i 24 5. sal, og der blev talt om arbejdsweekender, ombygninger m.v.

2. Internet og kabel-tv

SP hører en sidste gang om ParkNet kan give et bedre tilbud – i lyset af Andelsnets nye tilbud – og ellers sender vi Andelsnets tilbud til afstemning blandt beboerne.

3. Procedure omkring byggetilladelser

Vi skal være opmærksomme på at kommunale godkendelser af ombygninger ikke nødvendigvis indebærer at kommunens fagfolk har det store overblik over samtlige ombygninger i huset gennem tiden. Af samme grund kunne det være en idé at vi på et tidspunkt etablerer et overblik over de vægge m.v. som gennem tiden er blevet flyttet, og at det dermed bliver lettere at vurdere nye ombygninger.

KN spørger Bjarne om han kan tage fat på projektet, og vi sørger for at varsle beboerne høfligt før inspektionen. Ideelt bør det foregå i forbindelse med arbejdsweekenden 25.-26. maj.

4. Afklaring omkring loftsudvidelser

BNK laver et udkast til en beskrivelse af vores procedure for loftsudvidelser, således at det klart fremgår for alle beboere hvordan den finansielle struktur i forbindelse med udvidelserne er sat sammen.

5. Eventuelt

KN har gennemført rundspørgen omkring døre og melder tilbage når undersøgelsen kan gøres op, og der i samarbejde med Niels Herskind kan laves en handlingsplan.

VM har bemærket en fugtskjold i sin lejlighed i væggen ud mod gaden. KN sender Bjarne ned med en fugtmåler til en indledende undersøgelse.

Næste møde: 18/3 kl. 19.30 hos VM

 

Comments are closed.