Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde 7. maj 2019

Til stede: KN, JQ, BNK (ref.), BO, ICJ
Afbud: JSe, JSa

Til generalforsamlingen 28. maj

BNK rundsender udkast til dagsorden. KN laver udkast til bestyrelsens beretning. JQ har bestilt lokale.

 • Indmeldelse i ABF
  Bestyrelsen indstiller at vi melder foreningen ind i Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation.
 • Udkast til årsregnskab
  JQ giver besked til revisor og administrator om mindre justeringer ift. afgifter for arbejdsweekend og udbedring af altan 24 4th.
 • Vedtægtsændringsforslag
  BNK gør ændringsforslagene omkring salgsprocessen færdige og sender dem til bestyrelsens godkendelse.
  BNK skriver forslag til en ændring af § 10 mhp. at foreningens rådgiver skal ind over renoveringer af køkken, badeværelse samt ændring af bærende konstruktioner (som omfatter loft, vægge og gulv).
 • Skift af administrator
  Til generalforsamlingen vil vi foreslå at opsige aftalen med Adlex-Mürsch. Opsigelsesperioden er 6 måneder. Vi vil endvidere bede om en fuldmagt til bestyrelsen om at kunne vælge en ny administrator; alternativt skal der holdes en ekstraordinær generalforsamling.
 • Gårdlauget
  KN trækker sig fra gårdlauget, så der bliver behov for en ny repræsentant.
 • Nye bestyrelsesmedlemmer
  Da der er 3 bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter på valg, og kun 1 heraf regner med at genopstille, skal der arbejdes lidt ekstra på at rekruttere nye. KN skriver ud til beboerne og gør opmærksom på at der skal udfyldes lidt flere pladser end vanligt.

Ulovligt badeværelse i 22 3tv

KN skriver til beboerne og klargør ansvaret jf. vedtægterne og gør opmærksom på at forandringer skal godkendes af bestyrelsen.

Ansvar for bærende bjælker i 22 4tv

BNK giver besked til beboerne om at bestyrelsen betragter bærende bjælker som foreningens ansvar og formulerer forslag til at gøre ansvaret for bygningskonstruktioner klarere i vedtægterne.

Omlægning af lån

Vi ønsker ikke at omlægge vores kreditforeningslån lige nu, men den kommende bestyrelse bør være opmærksom på at det kan være fordelagtigt med en omlægning inden 1. august.

BBR-registrering af erhvervsareal

Stuelejlighederne er delvist registreret til at drive erhverv, men bestyrelsen ser p.t. ingen grund til at ændre på registreringen.

Opfølgning på arbejdsweekend

JQ bestiller vinduespudsning til opgang 20 og 22

Dørtelefoner

Projektet ser ud til at være afsluttet. Hvis der er beboere der har dørtelefoner som ikke fungerer, bedes de kontakte bestyrelsen.

Altanen 24 4th

ICJ har gennemgået udbedringen sammen med Niels Herskind og beboerne og gennemgået mulige løsninger. Da der stadig er penge til overs fra den gamle udbedringssag, giver ICJ besked om at beboerne kan indhente tilbud på en evt. udskiftning af trædækket.

Regler for fremleje

BNK følger op med administrator, jf. sidste møde

Næste møde

Aftales af den nyvalgte bestyrelse efter generalforsamlingen

Comments are closed.