Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde 2. april 2019

Til stede: BO, BNK (ref.), ICJ, JQ, JSa
Afbud: KN, JSe

Tilbud på serviceaftale fra Krüger

Vi siger ja til tilbuddet om udsyring af centralvarmeveksler hvert 3. år. BNK svarer Krüger.

Opfølgning på salg af 22 3tv og 22 4tv

Der har været en del komplikationer omkring de to salg, ikke mindst ift. håndteringen af overgangssummerne fra vores administrators side. Begge sælgere har dog nu fået deres penge for salget, og de fleste udeståender er dermed på plads.

Det gælder dog ikke udeståender med mangler konstateret efter overtagelsen i 22 4tv. Disse er som udgangspunkt et mellemværende mellem sælger og køber (jf. vedtægterne), og bestyrelsen kan ikke afgøre hvem der skal betale hvad, men kan dog holde et skønsmæssigt beløb tilbage til udbedring af rettidigt påpegede mangler. Vi har således holdt 200.000 kr. tilbage af overgangssummen for 22 4tv, da der desværre er konstateret en 25% råd- og 75% svampeskade, hvilket foreningens bygningsforsikring bør dække for de 75%’s vedkommende. Taksatoren kommer forbi torsdag 4/4, og JeS vil se om han kan repræsentere bestyrelsen.

Ombygning i 22 5tv

Håndværkernes tidsplan for ombygningen siger at den skulle være færdig i midten af april, hvorefter stilladset skulle blive fjernet. Det forekommer dog en smule optimistisk.

Dørtelefoner

Der er stadig dørtelefoner i nr. 22 som ikke fungerer, eftersom der ikke var adgang til alle lejlighederne da elektrikerne senest kom forbi. JeS sørger for at lave en ny aftale.

Spørgsmål til værdisætning af altaner

Vores administrator har givet et besynderligt svar på et beboerspørgsmål om værdisætning og afskrivning af altanerne. JQ tjekker op på sagen med vores revisor.

Altanen i 24 4th

Som udløber af den gamle altansag fik vi tilkendt ca. 60.000 kr. til udbedring af skaderne, og på Byens Tegnestues råd blev en udbedring foretaget for nogle måneder siden. Den løsning som blev valgt, fungerer dog ikke hensigtsmæssigt for beboerne. ICJ skriver til Byens Tegnestue for at evaluere løsningen.

Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 28. maj kl. 18:00. Vi stiler mod deltagelse som dirigent fra Bonnies side – hvilket vil være hendes afsluttende opgave for foreningen, da hun slutter hos Adlex-Mürsch – mens vi ikke mener at det vil være nødvendigt at have deltagelse fra Adlex’ side.

Udvalgte emner til generalforsamlingen:

  • Vi stiller, belært af dørtelefon-projektet, forslag om at vedtage en frist (på f.eks. 14 dage) for at aflevere nøgler ved renoveringsprojekter – ellers må man betale når foreningens håndværkere går forgæves.
  • Årsregnskabet: Vi starter med at få et udkast til årsregnskabet fra vores revisor, hvorefter vi ser på om det bliver nødvendigt også at mødes med administrator. Bestyrelsen gennemgik deltagelsen ved arbejdsweekender mhp. at opkræve afgifter for manglende deltagelse.
  • Forslag til vedtægtsændringer: Bestyrelsen gennemgik BNK’s ændringsforslag til § 15 og justerede dem en smule. BNK udarbejder konkret forslag til generalforsamlingen.
  • Bestyrelsen vil foreslå generalforsamlingen at vi melder os ind i Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF), hvilket vil medføre en udgift på o. 6.500 kr./år.

Arbejdsweekend 27.-28. april

Bestyrelsen besluttede at fastlægge opgaverne pr. mail, inspireret af opgavelister fra tidligere arbejdsweekender.

(Mindre) rettelser i BBR

BNK skriver til administrator mhp. på at få registreringen opdateret.

Regler for fremleje

Vi skal have afklaret om det er et lovkrav at man max. må lægge 20% af boligafgiften oven i den opkrævede leje, hvilket p.t. er angivet i vores standardkontrakt. BNK skriver til administrator mhp. afklaring.

Comments are closed.