Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde 6. december 2021

Deltagere: Elisa, Bo, Christian

Referent: Christian

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden og valg af referent
 2. Dør til bagtrappe 22 kan ikke låses fordi den hænger i hængslerne.
  a. Elisa kontakter en tømrer omkring reparation.
 3. Oprydningsdag
  a. Vi skal have fjernet de sidste efterladte ting under bagtrappen. Bo og Elisa mødes og fjerner det.
 4. Nøgleboks
  a. Der er blevet oprettet koder til nøgleboksen i kælderen som bestyrelsen har adgang til.
 5. Spørgeskemaer vedrørende vinduestilstand sendes til beboerne snarest.
 6. Kloakrenovering og rotter.
  a. Der er blevet bestilt ekstra rottefælder hos kommunen.
  b. Stornord der udfører vores kloakrenovering, har foreslået to forskellige løsninger, en kortsigtet og en langsigtet, for udbedring af den sidste del af kloaksystemet. Vi har bedt dem lave to forskellige uddybende tilbud.
 7. Cykelstativer
  a. Gårdlauget er gået med til at finansiere cykelstativer i to etager i gården 20-22. Christian arbejder på at finde en løsning der er til at holde ud at se på, og som kan godkendes af de mest berørte beboere. Det vil skabe 40 cykelparkeringspladser i stedet for de 16 nuværende. Den løsning vi vælger, vil have et gasfjedersystem der gør det lettere at få cykler op i 2. etage.

Comments are closed.