Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde 2. november 2021

Til stede: Bo, Christian, Elisa og Rasmus (ref.)

Dagsorden:
1) Kloakarbejde
2) Varme i rørene og kolde radiatorer
3) Internet og kabel-tv løsninger
4) Renovering af vinduer
5) Ny altan på vej
6) Altansagen
7) Gårdlauget
8) Effekter og lys i kælder
9) Ansøgning til ladestandere i foreningen
10) Bestyrelsesaften

1) Kloakarbejde

Der er lavet en udbedring af kloakrørene ,og resten af kloakkerne er ved at blive undersøgt for andre fejl og mangler.

Der vil stadig være rotter i lidt tid, men de burde langsomt forsvinde. Det overvejes om der skal lægges en plade over kloakken, så de ikke kan komme ud.

Christian sørger for at bestille nye rottekasser.

2) Varme i rørene og kolde radiatorer

Flere beboere oplever problemer med manglende varme i deres radiatorer. Vi har været i kontakt med vores VVS’er, der anbefaler alle beboere at lufte ud i deres radiatorer. Bestyrelsen sætter sedler op om dette i opgangene.

Vi er før blevet rådgivet af NK Holm VVS til at lukke vandet om sommeren, så vi tager dette op på generalforsamlingen.

Rasmus går videre med denne.

3) Internet og kabel-tv løsninger

Elisa prøvet sig frem og løst problemet med dårlig forbindelse på en Sonos højtaler (Højtaler der kører over Wifi). Problemet blev løst ved at koble højtaleren direkte i net stikket.

Rasmus og Christian har begge haft succes med at udskifte routeren, hvorfor bestyrelsen anbefaler, at man prøver dette. Rasmus anbefaler router af typen: EA7500 v3 R75 Max-Stream

4) Renovering af vinduer

Bestyrelsen sender en undersøgelse ud for at vurderer standen af vinduerne inden arbejdet endelig sættes i gang.

Der vil også blive udleveret fysiske udgaver af undersøgelsen i postkasser, som bedes returneres udfyldt i Rasmus’ postkasse 24 2. tv.

5) Ny altan på vej

Beboerne i nr. 24 2. tv har bestilt en altan igennem Villa Altan, og byggearbejdet forventes igangsat om 4-8 måneder.

6) Altansagen

Bo har ikke nået at rykke på det, men skal nok få kigget på det.

7) Gårdlauget

Der er bestilt cykelstativer til den store cykelgård fra porten i Willemoesgade 18. Christian forhandler fortsat om, der skal betales til et nyt cykelstativ ind til vores gård.

8) Effekter og lys i kælder

Bestyrelsen opfordrer folk til at fjerne deres effekter i kælderen snarest, så vi kan vurdere omfanget på, hvor meget der skal fjernes i kælderen. Bo og Elisa går videre med denne.

Rasmus er fortsat i gang med at få skiftet lamper i kælderen, der enten er gået ud eller blinker. Vi anbefaler fortsat beboerne at aflevere nøgler til kælderrum, da det ikke er alle kælderrum vi har adgang til, hvorfor vi heller ikke kan skifte lamperne.

9) Ansøgning til elbil-ladestandere i foreningen

Regeringen tilbyder en støtte på 25% til opsætning af ladestandere i egne parkeringsanlæg. Sandsynligheden for at få støtte til ladestandere falder jo tættere man er på en offentlig ladeplads. Det vurderes stærkt usandsynligt at vi kan få støtte til ladestandere, da vi allerede er meget tæt på offentlige ladestandere.

Tilbuddet vurderes derfor ikke at være aktuelt for dette øjeblikket, da de offentlige ladestandere sjældent er optaget.

10) Bestyrelsesaften

Der fastsættes en dato for bestyrelsesaften lørdag d. 22. januar kl. 18:00.

Comments are closed.