Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Referat af ekstraordinær generalforsamling 21. april 2004

År 2004, onsdag den 21. april afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24 i Rosendalsgade 10, kælderen, 2100 København Ø.

Repræsenteret var:

Willemoesgade 24
St. th., St. tv., 1. tv., 2. tv., 3. th., 3. tv., 4. tv.

Willemoesgade 22
St. th., St. tv., 1. tv., 2. tv.*), 3. th., 4. th., 5.

Willemoesgade 20
St. th., St. tv., 2. tv., 5.

*) Gyldig fuldmagt forligger.

Desuden var Markus Lindholm og Stig Lindholm fra Stig Lindholm ApS samt repræsentant fra K. Hoffmann (entrepenør) tilstede.

Bestyrelsen bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog, at administrator, advokat Bonnie Mürsch valgtes som dirigent, og Stig E. Bojesen som referent hvilket generalforsamlingen enstemmigt og med alle stemmerne godkendte.
Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig med henblik på den foreliggende dagsorden, der var som følger:

1. Spørgerunde om altaner, tagterrasser og franske døre til gård

Flittig spørgen til tegning, priser osv.

2. Stueetagernes beslutningsoplæg

”Bygning af altaner for 1. sal i fuld størrelse gøres betinget af myndigheders/fremtidig gårdlaugs endelige tilladelse til bygning af terrasser for stueetagerne. Opnås denne tilladelse ikke, må længden af altanerne for 1. sal ikke overstige 2,5m.”
I løbet af diskussionen blev det klart, at der i stedet for begrænsning af 1. sals altanernes bredde mere var stemning for at alle altanerne i 24 tv og 20 th ændrer form således at der fjernes en trekant nærmest ved køkkentrappens bygning. Dermed bliver yderkanten for disse altaner kortere end kanten op mod husfacaden.
Det blev aftalt at arkitekterne udfærdiger disse tegninger og sørger for tilladelser indenfor 1 måned. Bygning af disse altaner påbegyndes således i sommeren 2004. Entrepenøren begynder med bygning af altanerne i 20 tv, 22 th, 22 tv, 24 th.
Derudover blev det aftalt at husets gårdfacader og altanernes undersider skal males i lyse farver, der reflekterer lyset maksimalt.
Ved fremtidig ansøgning fra stuelejlighederne om franske døre, trapper og terrasser vil foreningen stille sig velvillig.
Med det på baggrund af punkt 1 og 2 formulerede afstemningstema:

  • at 20 tv, 22 th, 22 tv, 24 th igangsættes nu i henhold til tegningerne så snart myndighedstilladelse foreligger
  • at tegningsmaterialet for 24 tv og 20 th tilpasses og at der indkaldes til møde med teknikere og samtlige beboere i 20 24 til endelig fastlæggelse inden igangsætning for disse to opganges vedkommende

stemte 15, inklusive 2 fuldmagter for vedtagelse af altanprojektet.

3. Endelig vedtagelse af låneramme til finansiering for de andelshavere der deltager i fælleslånet

Bonnie Mürsch forklarede om finansieringsmulighederne.
Bestyrelsen bemyndiges til at optage de gunstigste lån, til finansieringen af projektet med henblik på at de godkendte økonomirammer overholdes
Da der ikke var yderligere forslag til behandling, blev generalforsamlingen herefter hævet.

Comments are closed.