Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Referat af bestyrelsesmøde 4. december 2018

Til stede: JQ, JSe, JSa, BNK (ref.), BO
Afbud: ICJ, KN

Dørtelefoner

Navneskiltene i nr. 22 skal skiftes, men de fleste dørtelefoner skulle nu virke. Iflg. leverandøren er det kun 2 bagtrappe-telefoner som ikke fungerer endnu. Beboerne opfordres til for en sikkerheds skyld at teste hos dem selv.

Når projektet er afsluttet, evaluerer vi om gennemførslen af den slags fælles installationsprojekter i alle lejligheder kan organiseres mere effektivt – uden at skulle skride til at foreningen ligger inde med nøgler til alle lejligheder.

Juletræstænding

Juletræerne i begge gårde har nu fået lys, og bestyrelsen takker Simon og Leila for at organisere et godt og hyggeligt arrangement under utaknemmelige vejrforhold!

Tilbud på sikkerhedsgennemgang

Byens Tegnestue har afgivet tilbud på en gennemgang af lejlighedernes sikkerhed ift. brandfare. Når dørtelefonprojektet er overstået og evalueret, kigger vi nærmere på hvordan det kan organiseres.

I samme omgang udbeder vi os råd til hvad vi skal udbedre ift. altangennemgangen.

Administrators rolle ifm. afregning af salgssummer

BNK sender en påmindelse til administrator mhp. at få oplyst forløbet omkring salget af 24 st, om pengene nu er overført til de fraflyttede, og omkring hvilke ændringer andelsboligloven angiveligt skulle kræve i vores vedtægter.

Levende lys i trappeopgangene

På trods af at det er hyggeligt med levende lys i juledekorationer på trapperne, kan vi af brandhensyn ikke have dem stående uden opsyn. Vi henstiller til at hvis der skal være ‘levende’ lys, skal det være med dioder.

Internet

JSe tjekker op på om vores internetleverandør leverer en tidssvarende løsning til tidssvarende pris.

Reparation af taget i 22 5th

Efter at have konstateret et mindre hul i taget hvor lejlighedsudvidelsen er undervejs, er hullet nu udbedret.

Newyorkervægge tæller ikke som forbedring

Ved en gennemgang ifm. salg er vi stødt på at en andelshaver har fjernet puds og ladet de rå mursten udgøre væggen. For god ordens skyld skal vi oplyse at det ikke tæller som en forbedring, og at beboerne skal sikre at mørtelen mellem stenene er intakt, og at væggen skal være behandlet med støvbinder.

Referater fra gårdlauget

Da der træffes en del beslutninger af interesse for vores beboere i gårdlauget, spørger vi til om vi fremover kan få lov at se referaterne.

Utæt vandhane i gården ved nr. 22/24

ICJ skriver til Jagtvejens VVS og hører om de kan få ordnet den.

Opfølgning fra sidst:

  • Gadedøren i nr. 24 har igen svært ved at smække. JQ skriver til viceværten for at få det udbedret.
  • JQ spørger viceværten om han kan hjælpe med at få sat julelyskæderne i træerne op.
  • Af brandhensyn og af hensyn til gangbesværede må der ikke stå barnevogne m.v. foran gadedørene. Det er særligt et problem i nr. 24. Hvis der ikke er plads under trappen, må de placeres andetsteds, evt. i de andre opgange.
  • Den overdådige rampe i gården er nu færdig, men gelænderet er måske knapt så pænt som vi kunne ønske os. Vi kan evt. male det vogngrønt ifm. næste arbejdsweekend (hvis vi kan finde maling der kan holde).
  • Udbedring af altan 24 4th: Der er lavet en udbedring – som kostede væsentligt mindre end hvad vi havde penge til. BO observerer fremover om problemet er helt løst.
  • Skader på trappen i nr. 24: Beboerne i 24 4tv påtager sig at lave pletmaling, og JSe finder den rigtige maling til dem.
  • Den geotekniske undersøgelse i kælderen ifm. loftsudvidelsen i nr. 22 er bestilt. Der bliver sat afskærmning op, men det kan muligvis komme til at støve lidt.
  • Regningen for skadesudbedring efter branden i 22 st tv skulle gerne være endt det rette sted.
  • Databehandleraftalen med administrator er skrevet under og indsendt. Vi skal også være opmærksomme på at bestyrelsen ikke må opbevare personfølsomme oplysninger – f.eks. salgsaftaler indeholdende cpr-numre – længere end vi har et legitimt behov for. JSe ser om han kan lave et råt udkast til en it-politik for foreningen, inklusiv en politik for hvad tidligere bestyrelsesmedlemmer må ligge inde med, og hvad der må ligge på vores hjemmeside.

Næste møde: 8. januar 18:30 hos KN

Comments are closed.