Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde 8. januar 2019

Til stede: KN, JQ, BNK (ref.), JSe, BO
Afbud: ICJ, JSa

Nye beboere i 22 3tv

Bestyrelsen havde besøg af de potentielle beboere. Beboerne er godkendt af bestyrelsen og vi håber at kunne byde dem velkommen pr. 1. marts!

Dørtelefoner

Projektet er efterhånden tæt på at være færdigt, men det er åbenbart vanskeligt at få håndværkerne til at udføre det allersidste arbejde i nr. 22, hvorfor bestyrelsen har valgt at tilbageholde betaling til arbejdet er afsluttet. JSa følger op (igen) sammen med KN.

Administrators problemer med vedtægter

BNK hører administrator hvad der skal til for at vores etablerede procedure for salg og afregning kan forliges med vedtægterne mht. overdragelse af salgssum til sælger.

Flimrende lys i kælderen

JSa får elektrikerne til at kigge på sagen ifm. at dørtelefonprojektet afsluttes.

Gårdlauget

  • Den store renovering og flytning af skraldemiljøet er berammet til at starte i midten af marts. Herunder vil etableringen af mere lys omkring skraldeområdet også indgå. Det er dog de enkelte foreningers ansvar at etablere lys ved deres bygninger – efter aftale med gårdlauget – hvilket har givet vanskeligheder ift. firmaet der ejer Classensgade 11.
  • Der er kommet et solidt rotteproblem som følge af de vedvarende skraldeproblemer. Gårdlauget vil henstille til at alle kloakker skal tv-inspiceres i det store gårdafsnit for at lokalisere de steder hvor rotterne kommer op, og gårdlauget undersøger om den kan bestille dette på foreningernes regning – hvis de ikke ordner det selv.
  • Det fjernede cykelstativ i gården ud for nr. 20 skal retableres i videst muligt omfang. Bestyrelsen beder foreningen som har fjernet cykelstativet, om at forslå et alternativt sted.

Fældet træ ud for nr. 20 på Willmoesgade

Træet var desværre sygt, og det er nu blevet fældet af kommunen og erstattet med et nyt – og noget mindre – træ.

Opfølgning fra sidste møde

  • JSe arbejder videre på evt. ny internetaftale og på at få lavet it-politik for foreningen, jf. GDPR-kravene.
  • Skaderne på trappen i nr. 24 er udbedret med maling.
  • KN har indhentet tilbud på en sikkerhedsgennemgang af Byens Tegnestue efter branden i stueetagen. Vi kigger nærmere på sagen når dørtelefonprojektet er gennemført.

Næste møde: 5. februar kl. 18:30 hos JSa

Comments are closed.