Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Ordinær generalforsamling 8. juni 2010 i Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Repræsenterede andele

Nr. 20: 2tv, 3tv (v. fuldmagt), 4tv, 5th
Nr. 22: st tv, 1tv, 1th, 3th, 4th (v. fuldmagt)
Nr. 24: st th, 1th, 5.

Bonnie Mürsch blev valgt som dirigent, Bo Nissen Knudsen som referent

1. Bestyrelsens beretning

 • Arbejdsweekend
  Bestyrelsen orienterede om arbejdsweekenderne i det forløbne år og lagde op til en drøftelse af om den nuværende form skal fastholdes. Det blev fremhævet at selvom der var spredt deltagelse, så var der trods alt 20 personer som havde deltaget i seneste arbejdsweekend, og i betragtning af hvad vi sparer på ordningen, bør den opretholdes i sin nuværende form.
 • Tagrenovering
  Taget har vist sig utæt i flere omgange, og bestyrelsen er i gang med at indhente tilbud på renovering. Prisen vil sandsynligvis ligge på lidt under 1 mio. kr., og der vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling ifm. et nyt optag af lån når tilbuddet ligger klart.
 • Radiatorproblemer
  Buur VVS er bestilt til at lave en samlet gennemgang. Der bliver sat opslag i opgangene, og hvis man ikke kan være hjemme, skal man aflevere en nøgle til Victor, 22 1th.
 • Gårdlaug
  Der har været mange møder, og samarbejdsklimaet er blevet bedre. Der er blevet etableret en legeplads, og der er blevet sat penge af til genopretning af bede. Muren mod gårdafsnittet ud for nr. 24 er under forskønnelse.
 • Vicevært
  Vi har opsagt samarbejdet med PartneRen ApS, og pr. 1. juli starter Dahl Service som ny vicevært – med et let udvidet servicekoncept som bl.a. inkluderer håndværkerkontakt.
 • Altaner
  Voldgiftssagen skrider meget langsomt frem. Efter en positiv syn- og skønsrapport fra sidste år har parterne nu forhandlet sig frem til at stille tillægsspørgsmål til rapporten, og sagen kan forhåbentlig afsluttes i år. I bedste fald vil vi blive tilkendt et beløb som nogenlunde kan dække renovering af altaner og sagkyndig rådgivning undervejs i processen. Og i forbindelse med renoveringen vil der måske blive mulighed for nyopsætning af altaner hvor der ikke er nogen. Interessen vil snarest blive undersøgt blandt beboerne.
 • Husorden
  Der er udarbejdet et forslag på grundlag af andre foreningers husordener og vores specifikke ønsker, og det sættes til afstemning under pkt. 4. Bestyrelsens beretning blev godtaget med den tilføjelse at bestyrelsen skal bestræbe sig på at huske at hænge referater fra bestyrels2. esmøder op i opgangene.

2. Årsregnskab og fastsættelse af andelskrone

Bonnie Mürsch gjorde rede for årsregnskabet som ikke var festlig læsning, men ikke gav grundlag for større panik – og i første omgang ikke stigning i boligafgiften. Den kan dog blive nødvendig ifm. optagelse af lån til tagrenovering.

Det blev vedtaget at sænke andelskronen fra 234,28 til 211,20 som følge af et fald i vurderingen af ejendommens værdi. Regnskabet blev godkendt med den tilføjelse at det skal undersøges om vi kan omlægge et 6%-lån.

3. Vedtagelse af budget og fastsættelse af boligafgift

Det forelagte budget blev vedtaget, og som anbefalet blev der ikke vedtaget stigning af boligafgiften i denne omgang.

4. Indkomne forslag

 1. Det skal sikres at alle har HfI/HpfI-relæer i lejlighederne. Stoffer (20 5th) bliver bestyrelsens kontaktperson på projektet. Bonnie Mürsch undersøger status for ejendommens Energimærke nærmere.
 2. Bestyrelsen blev bemyndiget til at omlægge lån i ejendommen.
 3. Forslaget til ændring af vedtægternes § 4 om belåning af andele blev enstemmigt vedtaget. Eftersom der dog ikke var nok til stede til at danne et kvalificeret flertal, skal forslaget vedtages ved endnu en generalforsamling for at træde i kraft.
 4. Forslaget til husorden blev vedtaget med flg. tilføjelse som et ekstra punkt: “Husdyr må ikke være til gene”. En enkelt andelshaver udtrykte pr. fuldmagt sin modstand mod forslaget med begrundelsen at reglerne ikke var nødvendige og blot ville avle nye regler.

5. Valg af bestyrelse og suppleanter

Bestyrelsen består fremover af:

Ordinære medlemmer
Johnny Qvist, 20 4tv (ikke på valg)
Dorthe Kristoffersen, 22 1tv (ikke på valg)
Bo Nissen Knudsen, 22 3th (genvalgt)
Stoffer, 20 5th (nyvalgt)
Victor Malecki, 22 1th (nyvalgt efter at være blevet indsuppleret i det forløbne år)

Suppleanter
Ingen blev valgt, men bestyrelsen blev bemyndiget til selv at finde 2 egnede.

Generalforsamlingen takkede i øvrigt Stig E. Bojesen for endnu en omgang arbejde for bestyrelsen i de forløbne 2 år.

6. Valg af administrator

Bonnie Mürsch blev genvalgt.

7. Valg af revisor

Revision 2100 blev genvalgt.

8. Eventuelt

Ingelise, 24 st th, bemærkede at flere kælderlemme til gaden er ved at smuldre. Derudover blev det bemærket at uønskede reklamer ofte bliver smidt i opgangen af beboerne. Det ville være rart at undgå.

Comments are closed.