Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Konstituerende bestyrelsesmøde 8. juli 2020

Til stede: Rasmus Toft, Rasmus H, Bo, Simon, Jesper, Christian (ref.)

 1. Valg af referent og godkendelse af dagsorden
  Christian valgt som referent.
 2. Konstituering og fordeling af arbejdsopgaver:
  a. Kasserer og ansvarlig for nøgler til opgang: Bo
  b. Navneskilte til dørtelefon: Rasmus H
  c. Koordinering af arbejdsweekender: Rasmus H, Simon, Sofie
  d. Salg og fremleje af lejligheder: Bo, Jesper, Rasmus Toft
  e. Kontakt til håndværkere og vicevært: Jesper, Simon
  f. Kontakt til Byens Tegnestue: Rasmus Toft
  g. Julearrangement: Simon, Sofie
  h. Kontakt til beboere: Simon, Bo
  i. Kontakt til administrator: Simon, Bo, Rasmus Toft
  j. Besvarelser af eksterne henvendelser: Christian, Simon
  k. Gårdlaugsmedlem: Christian, suppleant Jesper
  l. Website: Simon, Bo
 3. Kalender:
  a. Bestyrelsesmøder: Første mandag i mdr. kl. 19.30
  b. Arbejdsweekender: 19-20/9-2020 og 8-9/4-2021
  c. Foreløbig dato for generalforsamling d. 27/5-2021 kl. 18
 4. Forsikring: Har tidligere kostet 30.000 årligt hos Alm. Brand. Nu er det sat op til 69.000 årligt pga. mange skader I 2019. Hvis vi skal have et bedre tilbud, skal vores historik forbedres, og vi skal have opdateret vores vedligeholdelsesplan.
 5. Gårdlauget: Vi indhenter tilbud på nyt træ (bornholmsk røn) i den midterste gård til erstatning af det døde. Vi undersøger om gårdlauget vil betale udgiften.
 6. Eventuelt:
  a. Rasmus H spurgte om udskiftning af altangulvet i 24 4th dækkes af det øremærkede beløb til udbedring af samme altan. Bestyrelsen besluttede at det dækkes.
  b. Vi har fået et tilbud på oppudsning af soklerne i gårdene. Det er dog for dyrt, og vi beder Niels Herskind vurdere om det er nødvendigt, og indhenter i så fald et tilbud fra en anden murer.
  c. Trykforøger: Vi har stadig kun et tilbud fra Jagtvejens VVS og venter på at NK Holm kan give et tilbud.
  d. Individuelle vandmålere i hver lejlighed: Vi skaffer et detaljeret tilbud.
  e. Jesper spurgte om reglerne for indkøb i hans andel fra hans kæreste som har boet i andelen hele tiden. Administrator kræver VVS- og el-tjek som ved et salg. Bestyrelsen mener vi kan se bort fra disse i denne situation.

Comments are closed.