Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde den 7. september 2020

Til stede: Rasmus T, Bo (ref.), Sofie

Afbud: Simon, Jesper, Rasmus H, Christian

Overdragelse af 20 3.th

Gustav skal overdrage lejligheden til sin søster. Rasmus Toft er ankermand med Bo som backup og kontakter Gustav. Proceduren kan findes her: http://www.willemoesgade20-24.dk/ofte-stillede-spoergsmaal/#sfl2

Opfølgning på evt. sokkelprojekt

Rasmus Toft har kontaktet Niels Herskind som skulle være tilbage fra ferie nu. Rasmus rykker.

Vedligeholdelsesplan

Rasmus drøfter også fornyelse af vedligeholdelsesplanen med Niels.

Installation af trykforøger

Simon eftersender status på VVS-situationen.

Træ i gården

Da der nu er to træer som er gået ud på samme sted, må vi få en gartner til at kigge nærmere på sagen. Vi spørger planteskolen Grønne Hjem ved Damhussøen til et tilbud på et rønnetræ.  (NB – Det viser sig at det slet ikke er en bornholmsk røn vi har i gården, men et almindeligt rønnetræ). Hvis tilbuddet er på over 10.000 kr., skal der indhentes flere tilbud, jf. standardproceduren ved tilbud.

Arbejdsweekend

Sofie, Simon og Rasmus H forbereder arbejdsweekend 19.-20. september, herunder annoncerer den for beboerne, og gennemgår opgaver.

Opgaverne kan omfatte følgende:

 • Rense kloak
 • Oprydning/fejning af loft
 • Oprydning viceværtsrum
 • Oprydning vaskerum/tørrerum
 • Gennemgang og maling af loft ved kældertrappen i nr. 24
 • Oprydning/fejning af kældre
 • Oprydning på og under trapper, herunder varslet rydning af bagtrapper
 • Gennemgang af brandalarmer
 • Rengøring af havemøbler
 • Sætte havemøbler ind
 • Klippe klatreplanten ned mod gaden
 • Vaske sokler ned
 • Evt. spartle og male sokler (hvis Herskind anbefaler det)
 • Vaske træværk og hoveddøre mod gaden
 • Male træværk mod gaden
 • Købe ind til og anrette frokost
 • Feje fortov
 • Vaske/tørre paneler, balustre og lamper mv. af på for- og bagtrapper
 • Banke dørmåtter på for- og bagtrapper
 • Luge bede i gårde
 • Feje cykelskur
 • Feje gårde
 • Flytte krukker fra gaden til gården
 • Rense taget på cykelskuret

Fastelavn

Sofie kigger på om vi skal arrangere fælles tøndeslagning m.v. søndag den 14. februar.

Næste møde: 5. oktober

Comments are closed.