Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde den 6. januar 2020

Til stede: Christian, Andrea, Kirsten, Bo (ref.), Simon
Afbud: Jesper, Ieuan 

Vand- og varmemålere
Loven kræver, at vi skal have individuelle målere på vand og varme. Der indhentes tilbud fra NK Holm og fra Jagtvejens VVS. 

Salg af 24 st tv
Vibekes lejlighed skal overdrages, vi følger op på sagen. I samme omgang opdateres standardproceduren for overdragelse efter seneste vedtægtsændring. 

Dato for generalforsamling
Vi planlægger at afholde generalforsamling tirsdag den 26. maj kl. 18:30. 

Fakturaer fra Herskind ang. svampeskadeDer skrives til Niels Herskind mhp. videre afklaring af fakturaerne fra marts 2019 ang. råd- og svampeskaden i 22 4tv. 

Forespørgsel om altan i gården mod nr. 24
Vi har modtaget en forespørgsel fra Willemoesgade 26 om hvorvidt vi vil tillade en altan på muren ind mod gårdlauget Oasen/Willemoesgade 26 – altså muren med vedbend – på 1. og 3. sals niveau. I 2015 svarede vi nej, eftersom der var klar modstand blandt beboerne. Da den ikke har ændret sig, er vores indstilling umiddelbart uændret. Kirsten formidler vores holdning videre, men opfordrer ansøgerne til at foretage en egentlig nabohøring. 

Barnevogne på fortrapper
Alle har fjernet markeringerne fra barnevognene i nr. 22, så vi fjerner ikke nogen af dem, og de kommer fortsat til at optage plads. Øvelsen gentages i nr. 24 og 20. 

Ting på bagtrapperne
Der er begyndt at komme ting ud på bagtrapperne – igen! Og de SKAL holdes fri af brandhensyn.  

Bestyrelsesmiddag
Vi rykker den årlige bestyrelsesmiddag til fredag den 22. maj. 

Blinkende lys i kælderen
Der følgers op på det evige problem som p.t. omfatter lamper i nr. 20 og 22. Vi får desuden Jagtvejens VVS til at udarbejde en plan over hvilke installationer der sidder i hvilke kælderrum. 

Gårdlaug
Lys i gården: Vi arbejder på at få repareret det defekte lys.Beskæring af træer: Vi klarer i fremtiden selv beskæring af træer i vores gårdafsnit og regner ikke med at det behøver være en gårdlaugs-opgave.

Comments are closed.