Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde den 3. februar 2020

Bestyrelsesmøde 3. februar 2020

Til stede: Kirsten, Simon, Bo (ref.), Ieuan

Afbud: Christian, Jesper, Andrea

Nøgler til gadedøre

Viceværten har udskiftet den defekte låsecylinder i gadedøren til nr. 22. I den forbindelse har han foreslået at vi skifter låsekasserne til en model uden indvendige vridere på gadedøre, bl.a. af hensyn til funktionen som flugtvej, og det vælger vi at sætte i værk.

Status på administrator, boligafgift m.v.

Det lader til at vores nye administrator er kommet i gang uden alt for meget besvær, dog med lidt problemer ift. at få adgang til bankservices.

Alle beboere bør have fået opkrævning af boligafgift for februar, og hvis man ønsker at tilmelde sig Betalingsservice, giver fakturaen mulighed for det. Bo skriver ud til beboerne med besked.

Post fra ABF

Bo skriver tilbage og oplyser at vi har haft nøgleproblemer, hvorfor posten måske ikke har kunnet komme ind.

Individuel frakobling af tv-pakke

Efter en lovændring i 2016 bør det være muligt for de enkelte beboere at fravælge grundpakken. Det sker i så fald ved at kontakte Andels.Net.

Tilbud på vand- og varmemålere

Vi følger op på sagen.

Salg af 24 st tv

Der er sandsynligvis fundet en ekstern køber, og bestyrelsen afventer en mulighed for at kunne møde og godkende dem.

Barnevogne på fortrapper

Vi sætter nye mærkater på vognene i nr. 20 og 24 og varsler at de flyttes i kælderen, hvis mærkaterne ikke fjernes.

Manglende lys i gården

Viceværten skifter pære i gården uden for nr. 22

Ny dato for bestyrelsesmiddag

Vi flytter datoen til 16. maj i anledning af at vi havde overset Himmelfartsferien.

Comments are closed.