Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde den 6. april 2021

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6 april 

Til stede: Bo, Simon, Christian, Sofie og Rasmus Toft (ref.)

Dagsorden

1. Datoer for arbejdsweekend

2. Bytte af lejlighed

3. Krüger kigger på vandvarmeren

4. Tjek op på internet

5. Lyset i kælderen

6. Generalforsamling

7. Valuarvurdering

8. Vinduesprojekt

9. Vand- og varmemåler projekt

10. Gårdlauget

1. Datoer for arbejdsweekend

Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på en fejl i referatet fra det statuerende bestyrelsesmøde, hvor datoerne fremgår for arbejdsweekenden står forkert angivet som d. 8/9-4. Det gøres klart at datoerne for arbejdsweekenden er weekenden d. 8. og 9. maj. 

Det vurderes i ugerne forinden arbejdsweekenden om de fremtidige restriktioner tillader en normal arbejdsweekend eller om arbejdet skal deles ud på anden vis.

2. Bytte af lejlighed 24. 1. th 

Andelshavere kan bytte lejligheder uden at lejligheden skal op til internt salg. VVS- og EL-tjek igangsættes. Rasmus går videre med kontakt. 

3. Krüger syn af vandvarmeren

Krüger kunne ikke lukke af for det varme vand i tilsynet af vandvarmeren, hvilket medførte en risiko for, at der kommer luft i systemet, hvilket kan medføre stoppede filtrer samt problemer med armaturer. Det blev derfor vurderet at tjekket først foretages efter der er skiftet ventiler, så der igen kan lukkes for det varme vand. 

Simon tager kontakt til NK-Holm for at få indhente tilbud på at få fikset ventilerne til vandvarmeren. 

4. Tjek op på internet

Der er problemer med internettet fra Andelsnet. Det kan formentlig skyldes at de er ved at trække kabler ud.

Simon tager kontakt til Andelsnet for at høre om status på projektet.

5. Lyset i kælderen

Det har igen vist sig at være et problem, at der ikke er adgang til kælderrum ifm. projekter. 

 Det diskuteres om der skal etableres et nøgle-/pengeskab med nøgler til alle kælderrum, så der er sikret adgang til kælderrum ved evt. nødssituationer. Dette tages op som punkt til generalforsamling.

6. Generalforsamling

Dato for generalforsamling er fortsat d. 27. maj kl. 18.00. 

 Det er fortsat planlagt at det bliver udendørs såfremt vejret tillader det. Ellers planlægger bestyrelsen en covid-19 venlig løsning.  

7. Valuarvurdering

Bestyrelsen har fået foretaget en ny valuarvurdering for at vurdere, om den tidligere valuarvurdering fra 2020 skal fastfryses. Den nye vurdering vil dog ikke kunne blive fastfrøsset, men andelskronen fra valuarvurderingen fra sidste år kan fastfryses.

Til generalforsamling skal der tages beslutning om to ting: 1. Hvad skal andelskronen sættes til?  2. Skal andelskronen fastfryses?

Bestyrelsen afventer resultatet fra valuarvurderingen og hvis den (som forventet) viser en lille stigning, kan bestyrelsen anbefale at andelskronen hæves ud fra den aftalte buffer.

Fastfrysningen af andelskronen vil fungere som en sikkerhed, ved et evt. fald i priserne på Københavns boligmarked.  

8. Vinduesprojekt

Det undersøges fortsat om der skal foretages en istandsættelse eller hel udskiftning af vinduerne i ejendommen. 

Maleren var ude og tjekke standen på vinduerne d. 8. marts. Vurderingen er, at de var i rigtig god stand og det mentes, at man sagtens kan lave en udbedring, hvor vinduerne vil kunne holde de næste 8-10 år. Vi afventer tilbud fra maleren ifm. istandsættelse af vinduer til at sammenligne med tilbuddet fra Byens Tegnestue.

Det foreslås at der foretages en spørgeskemaundersøgelse af standen på vinduerne, som udsendes snarest for at skabe et mere repræsentativt vurderingsgrundlag for den generelle stand af vinduerne. Rasmus går videre med denne.

9. Vand- og varmemåler projekt

Varmemålere til radiatorer er lovpligtige og skal derfor etableres. 

Vandmålere kan undgås, hvis det kan bevises at udgifterne er for store ift. den eventuelle besparelse.

Bestyrelsen har fået foretaget en analyse af besparelserne af vandforbruget ifm. vandmålere. Resultatet af denne præsenteres på generalforsamlingen, men det kan afsløres at på trods af et mindre vandforbrug, vil vandmålerne medføre en ekstra udgift for den gennemsnitlige andelshaver, hvorfor det kan tages op til afstemning om vi også skal have etableret vandmålere. 

10. Gårdlauget

Der er plantet vinrækker til at overdække affaldsområdet. Disse vinrækker er dog blevet fjernet af hidtil ukendte og der er plantet andre planter og blomster i stedet. Gårdlauget arbejder på sagen.   

Der indhentes status fra gårdlauget på det store stilladsarbejde i gården 20. Christian går videre med denne.

11. Nabobygning gavlisolering

Foreslå fra nabobygningen op af nr. 24 om, at de ønsker at have et stillads op i gården ud fra 22-24 op af den ”trætte mur” mht. at isolere gavlen. 

Isoleringsarbejdet medfører, at der ikke længere vil være en murstensmur men en ensfarvet mur. Derudover vil beplantningen i bedet op af væggen sandsynligvis lade livet i arbejdet. Det foreslås at der stilles krav til en evt. reetablering af beplantningen såfremt den ikke overlever projektet. Derudover skal der stilles spørgsmål ved, hvad dræn og de to brønde indebærer. Bestyrelsen samler spørgsmål til bunke og sender dem afsted til vores naboer i løbet af ugen. 

Derudover igangsættes der en høring, hvor bestyrelsen vil høre andelshavere om der er nogen indsigelser ift. arbejdet. Materialet sendes derfor ud snarest og der sættes sedler op for at informere andelshaverne om at høringen tager sted. Efter høringen vurderer bestyrelsen, om vi kan give naboforeningen tilladelse, eller om beslutningen evt. skal tages op til generalforsamlingen. Bo foretager høringen.

Comments are closed.