Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde den 1. marts 2021

Tilstede; Bo, Simon og Rasmus Bart.


Punkt 1: Den omtalte naboklage fra sidste måned er blevet behandlet og de berørte beboere er blevet orienteret om sagens udfald via brev og mail. 

Punkt 2: Vi har haft besøg af en maler for at gennemgå vores vinduer og indhente et tilbud til en eventuel renovering.

Punkt 3: Den længe ventende sag med vores kære trykforøger bliver endelig sat i gang her i marts. Vi varsler i god tid, da det kræver nedlukning af vandet i en halv dags tid. 

Punkt 4: Andelsnet var forbi for at ændre noget kabelføring i kælderen, trods meget kort varsel, håber vi ikke, at det var til gene for ejerne af de berørte kælderrum.

Punkt 5: Udluftning af faldstammer – mere info følger.

Punkt 6: Blinkende lys i kælderen skal ordnes og vi er på sagen.

Punkt 7: Der er bestilt ny valuarvurdering, så en mere aktuel værdi af vores ejendom kan fastsættes.

Comments are closed.