Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde den 2. november 2020

Til stede: Bo, Christian, Simon, Rasmus H og Rasmus T (ref)

  1. Status på udbedring af brandkarm og sokkel

Projektet skrider frem som det skal. Murerne afventer vind og vejr, men forventes afsluttet i løbet af uge 45. 

  • Trykforøger

Først skal der laves en indregulering af varmesystemerne og rørene i ejendommen. 

NK Holm kan gå i gang midt november. Nærmere info følger pr. brev og opslag.

Beboere skal have besked minimum 1 uge inden, da projektet kræver, at der er adgang til alle lejligheder i 2 dage.

Til at installere selve trykforøgerne afventer vi NK Holms arbejde på indreguleringen. Såfremt arbejdet omkring dette er tilfredsstillende, vælger vi dem til at lave trykforøgerne, da foreningen tidligere har oplevet problemer med Jagtvejen VVS.

Simon (SC) går videre med denne. 

  • Varme- og vandmålere

Bestyrelsen har forsøgt at indhente vand- og varmeforbrug fra andre andelsforeninger, for at sammenligne foreningens forbrug med gennemsnitsforbruget. 

Disse tal skal tages med til afstemning om at få etableret vand- og varmemålere til næste generalforsamling. 

Simon (SC) går videre med undersøgelsen. 

  • Udluftningskanal og skorsten

Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at der er en ulovlig udluftningskanal ud fra nr. 24. 

Skorsten ud mod gården fra nr. 24 er muligvis også ulovlig ud fra nyere lovgivning. Desuden lader det til, at der muligvis er nogen i 22 tv., der har en brændeovn tilkoblet skorstenen. Bestyrelsen undersøger hurtigst muligt nærmere, da skorstenen ikke er registreret som aktiv og dermed ikke er tilkoblet vedligeholdelse af skorstensfejer.  

Christian (CF) går videre med dette. 

  • Istandsættelse af vinduer

Forenings arkitekt, Niels Herskind, har anbefalet, at vi får istandsat vinduerne. Istandsættelsen vurderes, at kunne holde i omkring 7-10 år, hvilket vil passe godt med udbedring af taget, der jf. vedligeholdelsesplanen er sat til 2028. 

Bestyrelsen aftaler, at der skal høres rundt i ejendommen om, hvorvidt beboerne oplever problemer med vinduerne, eks., hvis vinduerne er punkterede. 

Indhentes tilbud på istandsættelse af vinduer. 

Rasmus (RT) tager den videre og indhenter tilbud. 

  • Havemøbler og orden i gården

Bestyrelsen har fået en klage over rod i gården ud mod nr. 24. Det drejer sig om havemøbler i gården som er sat derud på privat initiativ, efter mundtlig afklaring med bestyrelsen, men som er til fri afbenyttelse for alle gårdens beboere. Bestyrelsen vil fremover bestræbe sig på at gøre klart for alle, at private møbler ikke længere er private når de står i gården, hvilket også fremgår af gårdlaugets regelsæt. 

Der er en uskreven regel om at henstilling af cykler i den inderste gård (mod nr. 24 og 22) frabedes. Gårdlauget arbejder mod at optimere forholdene for cykelparkering i gården. 

Bestyrelsen sørger for at sætte havemøbler ned i kælderen, Bo (BNK), Rasmus (RT), Christian (CF).  

  • Gårdlauget (og naboernes stillads)

Stilladsarbejderne har parkeret ude foran skraldemændenes indgang, hvilket har forårsaget, at der for en stund var en stor mængde affald. 

Naboerne i gården mod 20 og 22 har pt. stilladsarbejdere, da de skal have skiftet tag, hvilket vil tage lang tid, men det forventes ikke at larme. 

Der indhentes tilbud fra en planteskole ift. ”det døde træ” i indergården. Hertil skal vi undersøge, om der evt. skal plantes noget andet, f.eks. en busk e.l. 

Christian (CF) tager det videre til gårdlauget, at der fremover skal varsles større projekter forinden.  

  • Juletræ og gløgg 

Bestyrelsen afventer situationen ift., om der er plads i gården og om (covid-19)-smittetallet tillader det. 

  • Beboer e-mailliste

For at bestyrelsen i flere fremtidige tilfælde skal kunne komme i kontakt med beboere i foreningen, overvejer vi at forsøge at lave en e-mailliste over alle beboerne. 

Dette vil bl.a. være hensigtsmæssigt ift. tjek af stand af vinduer og tag, men også ift. varsling af større projekter og stilladsarbejde. 

Fremover vil denne e-mailliste også kunne bruges til at udsende bestyrelsesreferater. 

  • ABF-nyt med posten

Bestyrelsen vil gerne undgå, at de sender dette med posten. 

Comments are closed.