Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde den 5. oktober 2020

Tilstede: Bo, Rasmus T, Rasmus B, Simon og Christian.

Afbud: Sofie, Jesper

Referat bestyrelsesmøde d. 5 oktober

Dagsorden: 

1. Overdragelse af lejlighed 20 3.th

2. Vurdering af sokkel 

3. Vurdering af brandkarm

4. Kontakt med foreningens arkitekt Niels vedrørende vedligeholdelsesplan

5. Trykforøger og målere

6. Gårdlauget

7. Opfølgning på den aflyste arbejdsweekend

8. Eventuelt

  1. Overdragelse af lejlighed 20 3.th

Der foreligger VVS- og el-tjek og Gustav har fået kontaktoplysninger på ejendommens vurderingsmand. 

  • Vurdering af sokkel 

Sokkelarbejdet vurderes som værende kosmetisk, men arbejdet kan med laves i forbindelse med udbedringen af brandkarmen.

  • Vurdering af brandkarm

Der afventes fortsat tilbud fra murer. 

  • Kontakt med foreningens arkitekt Niels vedrørende vedligeholdelsesplan

Niels anbefaler istandsættelse og maling af vinduer. Det aftales, at der spørges ind til udbedringernes levetid, samt at der indhentes tilbud på skift til nye lavenergivinduer vinduer.

  • Trykforøger og målere

Der overvejes at tage imod NK Holms tilbud da det vil medføre at firmaet får kendskab til foreningens varmerør og systemer. 

Der indhentes yderligere oplysninger om prisen på tilbuddet.

Trykforøger:

Trykforøgeren en smule dyrere hos NK Holm, men tilbuddet fra Jagtvejen VVS er 5 år gammelt og det aftales at der skal hentes et bedre tilbud fra NK Holm.

Målere:

Det er et stort projekt at få sat målere hos hver enkelt lejlighed, så der overvejes om vi skal undersøge muligheden for at slippe udenom. Der indhentes oplysninger på vandforbrug ift. andre foreninger, så der kan sendes uddybende informationer ud for et bedre beslutningsgrundlag. 

Driftsomkostninger for radiatormålerne vurderes at være omkring 10.000 kr. om året. Driftsomkostninger for vandmålere indhentes.  

  • Gårdlauget

Ny restaurant på Classensgade, ”Le Lac”, der ønsker at bruge vores affaldsområde. Det aftaltes at de skulle tjekke reglerne for affald med kommunen og vende tilbage. 

De store træer er blevet beskåret, så de er sikre igen. 

Nye cykelstativer er udskudt til næste møde. 

Klager over larm om natten inde i det store område omkring grillen. 

Fortsat problemer med affaldssortering. Folk putter store poser og genstande i affaldsluget. 

Rønnetræ i gården: indhent tilbud på træ fra ”Grønnehjem”. To træer er gået ud, så vi får en gartner til at vurdere forholdene og tjekke om vi evt. skal overveje en busk i stedet for træ. 

  • Opfølgning på den aflyste arbejdsweekend

Havemøblerne skal sættes på plads i kælderen. 

Vicevært skal kontaktes om brandalarmer er tjekket ellers skal de testes og der skal skiftes batterier.

  • Eventuelt

Der lader til at være hunde i opgangen, der larmer i løbet af dagen. Såfremt der er beboere, der føler sig generede af gøen må de meget gerne tage fat i bestyrelsen. 

Comments are closed.