Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde d. 8. August 2012

Til stede: Johan Schmidt (JS), Kirsten Nyland (KN), Johnny Qvist (JQ), Søren Poulsen (SP)

Afbud: Bo Nissen Knudsen (BNK), Viktor Malecki og Stoffer

Udtrådt af bestyrelsen pga. flytning: Johan Schmidt – Søren Poulsen er indtrådt (tidligere suppleant)

1. Salg og køb af lejligheder

Over sommeren er der sket en del fraflytninger/indflytninger:

 • 22. 1 tv Dorte med familie er flyttet og har solgt til Julie og Simon Krogstrup-Philipsen
 • 20. 3tv. Johan og familie er flyttet og har solgt til Britt Hansson Rannje

Johnny sørger for navneskilte til begge lejligheder.

2. Ekstraordinær generalforsamling

Den ekstraordinære generalforsamling vil foregå lørdag den 1. september fra kl. 15:00 – 16:30 – umiddelbart efter lørdagens arbejder. JQ beder administrator om at sende indkaldelse ud.

Punkter på den ekstraordinære generalforsamling er:

 • Gennemgang af 10 års vedligeholdelsesplan
 • Endelig vedtagelse af reviderede vedtægter for andelsforeningen

3. Arbejdsweekend

Efterårets arbejdsweekend bliver som tidligere oplyst til alle beboere den 1. og 2. september 2012.

Arbejder som minimum skal udføres er følgende:

 • Gennemgang af alle vinduer mhp. punktering af termoruder
 • Gennemgang af alle altaner mhp. vedligeholdelse
 • Gennemgang af brand-alarmer
 • Fjernelse af gammelt træværk i kælderen og på loft
 • Havemøbler ind (søndag)
 • Maling af træværk på facader og evt. murværk i gården
 • Rensning af kloakker
 • Påsætning af hjørneskinner i 22 gården
 • Fejning af gård og fortorv
 • Rengøring af trappeopgange
 • Maling/lakering af fodlister – opgange (Stoffer er der realistisk???)
 • Gennemgang af cykler (Søren sørger for opslag og ”slips”)
 • Fest om aftenen

Forberedelse før arbejdsweekend:

 • Rengøringsartikler – Vi har alt hvad vi behøver – JQ samler det hele i viceværtsrummet
 • Indkøb af diverse maling – Stoffer
 • Bestilling af container – BNK
 • Indkøb af hjørneskinner – Kirsten
 • Indkøb til grill-fest – Kirsten
 • Indkøb til morgenmad lørdag – Kirsten
 • Indkøb til morgenmad søndag – ??
 • Opslag omkring arbejdsweekend – Kirsten

4. Bredbånd og TV

SP har indhentet alternative tilbud fra tre forskellige udbydere til YouSee. Da det er temmelig kompliceret at få et klart sammenligningsgrundlag, er arbejdet endnu ikke klart, hvorfor punktet overgår til næste møde. JQ vil desuden prøve at kontakte tidligere beboer som i dag arbejder for YouSee for at høre hvorvidt det er muligt at få et mere fordelagtigt tilbud fra YouSee.

5. Finansiel status

JQ og KN udarbejder likviditetsbudget i løbet af de næste måneder samt tager et møde med administrator for at gennemgå vores låneforhold.

KN vil desuden tage kontakt til et pengeinstitut for at få en ”second opinion” mht. optimering af vores lån mv.

Næste møde: 16. august kl. 19:30 hos JQ, hvis det er nødvendigt med yderligere forberedelse i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling samt arbejdsweekend.

 

Comments are closed.