Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde d. 6. juni 2012

Til stede: Johan Schmidt (JS), Kirsten Nyland (KN), Johnny Qvist (JQ), Søren Poulsen (SP) og  Stoffer (ST)

Afbud: Bo Nissen Knudsen (BNK)

1. Konstituering

 • Kasserer og nøgler til opgang
  Johnny Qvist, 20, 4.tv.
 • Salg og fremleje af lejligheder + navneskilte til dørtelefon
  Victor Malecki, 22, 1.th.
  Bo Nissen Knudsen 22, 3.th. (back-up)
  Søren Poulsen, 24.2. th.  (back-up)
 • Kontakt til håndværkere og vicevært
  Christoffer, 20, 5 sal
  Johan Schmidt, 20, 3.tv. (back-up)
 • Kontakt til beboere
  Kirsten Nyland, 22, 4. th.
  Victor Malecki, 22, 1.th. (back-up)
 • Gårdlaug 
  Victor Malecki, 22, 1.th.
  Johan Schmidt, 20, 3.tv. (back-up)
 • Website
  Bo Nissen Knudsen 22, 3.th.
 • Arbejdsweekend
  Johan Schmidt, 20, 3.tv.
  Kirsten Nyland, 22, 4.th.
  Søren Poulsen, 24, 2th

2. Arbejdsweekend

Efterårets arbejdsweekend bliver den 1. og 2. september 2012. I forbindelsen med arbejdsweekenden planlægges det at afholde ekstraordinær generalforsamling mhp. endelig vedtagelse af reviderede vedtægter for andelsforeningen samt fremlæggelse af vedligeholdelsesplan for huset jf. beslutning på generalforsamlingen 29. maj 2012.

3. Opfølgning på generalforsamling

Følgende igangsættes inden for de næste uger:

 • Bestilling af vedligeholdelsesplan – KN
 • Igangsættelse af forbedring af “cykelgård”. Såfremt der er nogle fra foreningen som er interesserede i at deltage i et lille udvalg, bedes dette meddelt bestyrelsen inden den 22. juni. KN undersøger hvilke træ-typer der kan anbefales.

4. Bredbånd og TV

Ganske ofte bliver bestyrelsen spurgt om mulighederne for bredbånd samt hvilken TV-udbyder andelsforeningen har en aftale med.

For god ordens skyld skal det her nævnes at YouSee er andelsforeningens leverandør i dag.

SP vil indhente alternative tilbud fra tre forskellige udbydere samt rekvirere YouSee-kontrakt som ligger hos administrator.

5. El-installationer i kælderen

Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at vores el-installationer – specielt i kælderen samt opgang 22 – ikke er i orden. Stoffer vil indhente tilbud på gennemgang samt udbedring.

Næste møde: 9. juli kl. 19:30 hos KN – primær opgave vil være planlægning af arbejdsweekend.

 

Comments are closed.