Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde d. 30. november 2009

 

Til stede: Stig Bojesen (SB), Bo Nissen Knudsen (BNK), Johnny Qvist (JQ), Stoffer (ST), Dorthe Kristoffersen (DK).
Afbud: Mikael Skytte (MS), Victor Malecki, (VM).

1. Opfølgning på sager fra sidst

  • Opdatering af husets energimærke. SB ringer til administrator.
  • Finde to nye VVS-firmaer: ST

2. Altaner

En evt. vunden volgiftssag vil give et beløb. Derfor skal vi have et konkret tilbud på arbejdet, og voldgiftsankenævnet vil derefter tage stilling til om vi kan få tilkendt dette beløb. BNK rykker Bang & Beenfeldt for tilbud.

Bonnie har stillet uddybende spørgsmål til den for os positive syn- og skønsrapport og følger sammen med BNK op på sagen.

Det er vigtigt på forhånd at få afklaret om en vunden sag vil give penge nok til at udbedre problemerne.

3. Elektriker

Trappelys og dørtelefon i nr. 22 bliver lavet af firmaet Olver C.O. A/S. ST.

4. Gårdlaug

Møde d. 26. oktober i Øbrogaard. DK deltog fra os.

Ingen nye planer vedr. indretning af gården. Kontingentet går fra 41.359 i 2009 til 36.022 for 2010. DK tager sagen om duelortene ind til Willemoesgade nr. 18

5. Utæt tag

Niels Herskind har dd. fået til opgave at reparere taget over nr. 24 så hurtigt som muligt. Desværre er stillads nødvendigt. Til foråret planlægger vi en mere gennemgribende reparation af taget. SB

6. Vedtægter

Husorden og revision af vedtægter udestår. DK

7. Diverse

Ofte stillede spørgsmål er offentliggjort på hjemmesiden. BNK

Næste møde: xx. februar 2010 kl. 19.30 hos NN.

Comments are closed.