Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde d. 26. oktober 2009

 

Til stede: Stig Bojesen (SB), Bo Nissen Knudsen (BNK), Mikael Skytte (MS), Johnny Qvist (JQ), Stoffer (ST).
Afbud: Dorthe Kristoffersen (DK), Victor Malecki, (VM).

1. Opfølgning på sager fra sidst

  • Husorden udestår (DK).
  • Opdatering af husets energimærke. SB ringer til administrator.
  • Finde to nye VVS-firmaer: ST
  • Finde ny el-installatør: ST

2. Altaner

Syn-og-skønsrapporten er nu ankommet og anbefaler en udbedring. Vi hører Bang & Beenfeldt om de har kommentarer til rapporten.

Før bestyrelsen anbefaler altanejerne at føre en sag med syn-og-skønsrapporten som grundlag, må vi have afklaret hvordan udgifter til advokat og teknisk rådgvining afholdes efter voldgiftsagen er afgjort. Desuden skal vi have afklaret de præcise praktiske konsekvenser af en evt. vundet voldgiftssag – hvorvidt resultatet af voldgiftssagen bliver et fast beløb eller en fast arbejdsopgave (BNK).

3. Gårdlaug

Møde d. 26.10.2009 (DK). Vi hører nærmere til næste bestyrelsesmøde.

  • Lyset i gården er enten helt tændt eller helt slukket
  • Masser af duelort i passagen i gården fra nr. 20 til nr. 18

DK bedes tage dette op med gårdlauget.

4. Utæt tag

Igen vandskade i nr. 24, 5. sal. Vi må have Niels Herskind ud igen og anbefale os, hvad der skal ske (hele betyrelsen+Pernille).

5. Ofte stillede spørgsmål

BNK er kommet med en flot liste med ofte stillede spørgsmål og tilhørende svar. Bestyrelsen kommenterer før offentliggørelse på website.

6. Vedtægter

Vedtægterne ser umiddelbart lidt forældede ud: DK bedes at kigge dem efter i sømmene før dialog med administrator.

7. Diverse

Tre elektrikeropgaver: Lys på trappen i nr. 20, kælder i nr. 22 og pyntelys i træerne på gaden (ST).

Næste møde: 30. november 2009 kl. 19.30 hos VM.

Comments are closed.