Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde d. 21. februar 2011

 

Til stede: Johnny Qvist (JQ), Bo Nissen Knudsen (BNK)
Afbud: Stoffer (ST), Victor Malecki (VM), Dorthe Kristoffersen (DK)

Referent: BNK

1. Opfølgning på sager fra sidst

 • Energimærkning
  VM har bestilt energieftersyn hos EnergiFocus, og de kommer og kigger os efter i sømmene i den nærmeste fremtid.
 • Kældernedgange
  JQ har rykket Stig for en melding.
 • Radiatorer, termostater og lignende vedligeholdelse
  JQ har talt med Bonnie om at finde standard-retningslinjer hos ABF vedrørende vedligeholdelse af semi-fælles installationer. Vi arbejder på at udarbejde et forslag til retningslinjer som vi kan tage op til den kommende generalforsamling.
 • Tagrenovering
  Når ST snart vender tilbage til landet, vil den sidste opfølgning på oprydning og defekt nedløbsrør blive foretaget. JQ har i øvrigt bemærket at nogle af de nye loftsvinduer muligvis er utætte, og det bedes alle være opmærksomme på – i givet fald skal der følges op via Niels Herskind.
 • Arbejdsweekend 14.-15. maj
  Vi forbereder et opslag og lægger arbejdsopgaverne nærmere fast når vi nærmer os dagen.
 • Udslamning i kælderen
  ST har kontaktet viceværten ang. opgaven, og vi afventer et svar.
 • Pris på ny vandbeholder
  Vi håber at få en pris når ST er tilbage i landet.

2. Altansagen

BNK har gennemgået vores modparts svarskrift sammen med Povl Beenfeldt og Bonnie og sørger for at der bliver givet et modsvar til svaret. Vores modpart er ikke meget for at anerkende at nedsat brugsværdi af altanerne skal føre til en erstatning, men vi sørger for ekstra dokumentation.

Ligeledes mener vores modpart ikke at det kan kaldes en projekteringsfejl at lave altaner med bundplade uden fald – eftersom der ikke står noget om dét i bygningsreglementet – men vores svar er at den slags konstruktioner altid skal projekteres med tolerance til udførelsen (dvs. så meget fald at der ikke opstår bagfald pga. mindre unøjagtigheder ved monteringen).

3. Adgangsforhold for dårligt gående

24 st tv har kontaktet bestyrelsen og anmodet om lov til at opsætte ekstra håndtag ved den nederste trappe for at lette adgangsforhold for dårligt gående (efter råd fra kommunen). Bestyrelsen giver tilladelsen.

4. Fastelavn 6. marts

For at byde nye børnefamilier velkommen i foreningen afholder vi et lille fastelavnsarrangement søndag den 6. marts i gården. Der omdeles en indbydelse.

5. Afstemning af kassen

Kassen og kvitteringerne blev gennemgået; det stemte fint, og der var intet usædvanligt at bemærke.

6. Eventuelt

 • Vi undersøger om vi kan finde et loftsrum el.lign. til Stigs gamle bestyrelsesarkiv. Vi gennemgår papirerne omkring arbejdweekenden.
 • Det er nu muligt at følge vores vand- og fjernvarmeforbrug online via 2100.nu. Skulle man ønske at følge med, kan login og password rekvireres hos bestyrelsen.

Næste møde: mandag den 14. marts kl. 20.00 hos JQ.

 

Comments are closed.