Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde d. 12. januar 2011

 

Til stede: Johnny Qvist (JQ), Bo Nissen Knudsen (BNK), Stoffer (ST), Victor Malecki (VM), Dorthe Kristoffersen (DK)

Referent: BNK

1. Opfølgning på sager fra sidst

 • Energimærkning
  VM har haft et langt møde med en energikonsulent fra Rambøll via 2100.nu, og allerede nu er vi i gang med at spare penge på energien. P.t. afventer vi dog den grundige rapport fra konsulenten. Vi er angiveligt en smule over gennemsnittet på energiforbruget, men via nogle relativt simple løsninger skulle vi kunne spare en del. Imidlertid får vi dog ikke en formel energimærkning ud af inspektionen, og VM sørger for at indhente et tilbud på den del.
 • Kældernedgange
  JQ får en statusmelding fra Stig.
 • Radiatorer og termostater
  Foreningen har været meget flink til at betale for udgifter til f.eks. defekte termostater, men vi må stramme op på proceduren så udgifterne ikke løber løbsk. Derfor samler vi den slags eftersyn i bunker, og hvis man uden for ‘bunken’ vil have foretaget den slags reparationer, må man selv afholde udgiften.

2. Tagrenovering

Projektet er overordnet gået vældig godt; kun stilladset har givet problemer – ikke mindst pga. sneen. Økonomisk holder vi os inden for de 1,3 mio. kr. som var lånt til projektet.

Oprydningen er dog ikke helt færdig, og der bliver holdt en del af entreprisesummen tilbage til udeståender som vi regner med at have fuldt overblik over ved 1 års-inspektionen. Niels Herskind følger op.

3. Maling af gavlen

Vi har kommunikeret med Tommy Bisgaard om sagen med den nedtagne efeu og efterfølgende maling af gavlen, og vi afventer en aftale om et fælles møde.

En mulighed for at kompensere for den manglende efeu og de bare vægge kunne være at plante et træ foran muren. Hvilket DK vil forsøge at få dækket af gårdlauget.

4. Altansagen

Sagen kører ved voldgiftsnævnet, og vores modpart forsøger at argumentere for at der ikke er noget galt med at projektere altaner uden hældning på bundpladen. Hvilket vi ikke er enige i, dels pga. at det giver for stor risiko for bagfald, dels pga. den nedsatte brugsværdi ved for langsom afvanding.

BNK følger sagen – og har i øvrigt et udestående med at tage initiativ til at danne et altanejerlaug.

5. Arbejdsweekend

Forårets arbejdsweekend bliver 14.-15. maj. Vi annoncerer datoen ved opslag – og opfordrer i øvrigt til at beboerne tilmelder sig en ordning med at få tilsendt bestyrelsesreferater pr. mail så det bliver lettere at annoncere den slags.

6. Eventuelt

 • Vi skal have strammet op på udslamningen i kælderen. ST griber fat i vicevært Morten.
 • Der har været problemer med vandtrykket, og Buur VVS har kigget på sagen. Det kan skyldes ekspansionsbeholderen – som er 24 år gammel. ST får en pris på hvad en ny koster.
 • Der er sket en vandskade i november i 24 2tv; desværre er sagen pga. en misforståelse trukket ud. Da vandet er kommet fra 24 4tv, er det vedkommendes indboforsikring der skal dække skaderne. VM giver 24 2tv besked om at tage kontakt.
 • I samme lejlighed synes der at være skader efter etableringen af altaner. ST kigger i første omgang på skaderne og vurderer om vi er nødt til at få Niels Herskind til at inspicere skaderne, eller om de kan klares ved en kosmetisk udbedring.
 • Bestyrelsen holder den fælles årlige middag på Kiin Kiin lørdag den 15. januar. Vi mødes kl. 18, sandsynligvis hos ST.

Næste møde: mandag den 21. februar kl. 20.00 hos BNK.

 

Comments are closed.