Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde d. 13. maj 2013

Til stede: Victor Malecki (VM), Johnny Qvist (JQ), Stoffer (ST), Søren Poulsen (SP) og Bo Nissen Knudsen (BNK, ref.)
Afbud: Kirsten Nyland (KN)

1. Internet og kabel-tv

Afstemningen om kabel-tv siger indtil videre 23 for og 2 imod. Resultatet synes således relativt klart, men vi gør lige en indsats for at få de sidste beboeres besyv med. Derefter kan vi tage en beslutning på årets generalforsamling.

2. Årsrapport

JQ fremlagde udkastet til årsrapport. Ud over at vi gerne vil have tilføjet udviklingen i restgælden og den reviderede andelskrone (efter udskilningen af altanregnskabet) fra sidste år, indstiller vi at udkastet sendes til generalforsamlingens godkendelse. Herunder med et forslag om en stigning i boligafgiften på 2 % til at polstre os til de kommende vedligeholdelsesprojekter.

3. Procedure omkring loftsudvidelser

En grundig beskrivelse af proceduren er nu færdiggjort, og den kan læses her i pdf-format.

4. Arbejdsweekend

Vi tilføjer en arbejdsopgave med at fjerne stenene foran vores port, så Østerbro kan beriges med en ekstra parkeringsplads.

5. Rengøring

Efter nærmere inspektion synes det klart at der er brug for en behandling af fortrapperne. ST tager kontakt til Dahl Service for at høre til de klager der har været over manglende rengøring af bagtrapperne.

6. Nye altaner?

Til generalforsamlingen tager vi emnet op. Dels for at afklare om der er beboerne med ny interesse for at samle sig om et altanprojekt, dels for samtidig at finde ud af om udbedringen af manglerne ved altanen 24 4th skal sættes i gang eller afvente et større, samlet projekt.

7. Eventuelt

Vi undersøger til generalforsamlingen om det er muligt at få etableret en ny frivillig ordning for vanding af blomsterne i gården. Karin 20 4tv undersøger perspektiverne i at indføre moderne teknologi i form af selvvandingskrukker.

Næste møde: 3. juni kl. 18 hos Johnny. VM sørger for sandwiches.

Comments are closed.