Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde 5. september 2022

Deltagere

Bo, Christina, Elisa, Jens og Stine (referent)

Agenda

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 2. Evaluering af arbejdsweekend 3-4 september
 3. Vedligeholdelsesplan
 4. Overdragelse af 24, st.th.
 5. Andelsbeviser/andelsværdi
 6. Viceværtordning
 7. Internetleverandør
 8. Andet

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat godkendt.

2. Evaluering af arbejdsweekend 3-4 september.

Tak for god deltagelse og effektivt arbejde.

Status på opgaver:

 • ➗Ordne loftet (optælling af døre, rydde gangarealer, oprydning, rengøring)
 • ✔️Undersøge og udskifte brandalarmer på for- og bagtrapper
 • ✔️Maling af sokler
 • ✔️Beskæring af beplantning
 • ➗ Rengøre fliser – droppes
 • ✔️Rengøre kloaker
 • ✔️Rengøre kælder
 • ➗ Rengøre loft – afventer
 • ✔️Rense grønne træfacader
 • ✔️Vasket hoveddøre og kældervinduer mod gården
 • ✔️Feje gård
 • ✔️Ordne cykelskur
 • ✔️Rengøre trapper
 • ➗ Afdække havemøbler – afventer

Pant efter arbejdsweekend 71,50 kr. afleveret til kasserer (Stine)

Input til næste arbejdsweekend:

 • Der er 36 brandalarmer i foreningen. Alle blev tilset, heraf skal 26 skiftes næste arbejdsweekend.
 • Rydde fællesarealer i kælder og op loft – varsles i god tid op til arbejdsweekend.
 • Der skal laves en samlet plan for loftet: tømning, sortering af døre mm.
 • Rum i kælder til opbevaring af døre skal tømmes op til arbejdsdag.

3. Vedligeholdelsesplan og ny rådgiver

Faktura til Byens tegnestue betales, og der er således ikke flere udeståender.

Der skal udarbejdes en ny 10-års plan for vedligeholdelse af foreningens bygninger.

Bestyrelsen indsamler referencer og kandidater til ny rådgiver for foreningen. Foreløbige kandidater:

4. Overdragelse af 24, st. th.

Der er sendt udkast til høringsmateriale til administrator.

Vi afventer svar herpå.

5. Andelsbeviser/ andelsværdi

Der er uoverensstemmelse i opgørelse af nogle af foreningens andele/indskud, når man kigger på tal fra de gamle andelsbeviser contra tal fra gamle opgørelser/regnskaber.

Dette emne uddybes på næste generalforsamling, og problematikken gennemgås af Lund Elmer Sandager. Det skal besluttes hvilken værdi der er gældende – tal på andelsbeviser eller tal fra gamle opgørelser?

Inden næste generalforsamling skal der indsamles kopier af alle tilgængelige andelsbeviser til brug for opgørelsen.

6. Viceværtordning

 • Bestyrelsen overvejer at finde en fast vicevært blandt beboerne selv til tilsyn, rengøring, reparation, fyrmester og let håndværkerarbejde.
 • Der indhentes tilbud til bestyrelsen ud fra eksisterende opgavebeskrivelse.

7. Ny internetleverandør

Jens kontakter Østerbro Antenneforening vedr. om internet og TV-pakke hænger sammen, eller om man kan få det adskilt.

8. Andet

 • Laila og Simon vil gerne stå for juletræstænding og glögg lørdag den 3. december kl. 16.
 • Der skal laves opslag til opgangene om hvem der er i bestyrelsen og opgavefordeling (Stine)
 • Der er oprettet en facebookgruppe til foreningen til uformel kommunikation.

Vi har byttet lidt rundt på hvorde næste møder afholdes.

Datoer er de samme.

 • Næste møde er mandag den 3. oktober hos Elisa 22, 3 tv. kl. 19
 • Møde mandag den 7. november holdes hos Stine, 24, 1. th. kl. 19

Comments are closed.