Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde 3. oktober 2022

Deltagere

Bo, Christina, Elisa, Sofie og Stine (referent)

Agenda

 1. Ny rådgiver til foreningen
 2. Intern vicevært 
 3. Gebyr for udeblivelse på arbejdsdag
 4. Overdragelses af lejlighed, 24 st th
 5. Internetudbyder
 6. Bestyrelsesmiddag
 7. Andelsbeviser og værdiansættelse
 8. Henvendelser fra beboere:
  – Utæt trappefordør
  – Dørlås i opgang 20
  – Anmodning om fremleje
  – Vandskade 20, 2. tv. – faktura
  – Hvepsebo
  – Altaner
  – Bestilling af vurdering

1. Ny rådgiver til foreningen

Der aftales møder (Sofie) med:

2. Intern vicevært 

Det er under overvejelse at lægge viceværtopgaven til en intern i foreningen med følgende arbejdsopgaver:

 • Hver uge
 • Vask af 3 hovedtrapper.
 • Der fejes og vaskes under beboermåtter.
 • Trappetrin, reposer og indgangsparti fejes og vaskes.
 • Måtter i indgangspartier, renholdes.
 • Aftørring oven på postkasser.
 • Fejning af fortov.
 • Aftørring af tørretumblere, fejning af gulv, aftørring af bord.
 • Reklamer og aviser fjernes fra opgangene.

Opgaver hver måned

 • Vask af 3 bagtrapper
 • Fjernelse af spindelvæv
 • Udslamning af varmtvandsbeholder

Efter behov

 • Udlevering af nøgler til håndværker/kontakt
 • Varmemester-opgaver
 • Små reparationer
 • Løbende tjek af brandalarmer/batterier
 • Udskiftning af elpærer
 • Snerydning (pr. time)

3. Gebyr for udeblivelse på arbejdsdag

Der har været henvendelser omkring gebyrer for udeblivelse på arbejdsdag.

Der er 2 x 2 arbejdsdage om året. Reglerne er i dag, at hver bolig skal deltage min. 2 af de 4 dage. Hvis ikke, trækkes et gebyr på 1.000 kr. pr. dag man udebliver.

Reglen blev diskuteret, og det blev besluttet, at vedr. efterårs arbejdsweekend 2022 godtages afbud pga. sygdom. Undtagelsesvist og kun for denne arbejdsweekend.

Bestyrelsen foreslår at reglerne forenkles/lempes, og formulerer oplæg som fremlægges på næste generalforsamling.

4. Overdragelse af lejlighed, 24 st th

Overdragelsesforslag er blevet sendt til høring i foreningen.

På nuværende tidspunkt har der været to indsigelser. Hvis der ikke kommer andre henvendelser inden fristen udløber 7/10, vælges det, at lejligheden 24 st th skal udbydes til intern flytning i foreningen inden indflytningsretten tilbydes til Ingelises niece.

5. Internetudbyder

Der arbejdes på sagen.

6. Bestyrelsesmiddag

Det er med ledsager, og det er lørdag d. 21.01.23.

7. Andelsbeviser og værdiansættelse

Bestyrelsen har d.d. modtaget 9 andelsbeviser.

Nogle beboere har givet udtryk for, at de ikke kan finde andelsbeviset.

Der sættes en seddel op i opgangene til at minde folk om, de skal sende beviset.

Når der er indsamlet så mange andelsbeviser som muligt, findes en løsning på værdiansættelse med administrator, som fremlægges på en generalforsamling.

8. Henvendelser fra beboere

 • Utætte trappefordøre – Der bestilles gennemgang af foreningens tappefordøre med henblik på at udføre påkrævede reparationer (Sofie)
 • Dørlås i opgang 20 binder – Problemet er løst.
 • Anmodning om fremleje i nr. 24 – Der aftales møde med de interesserede lejere (Christina)
 • Faktura vedr. vandskade i nr. 20 – Foreningen dækker udgiften og udlæg refunderes (Bo).
 • Hvepsebo – Der bestilles nedtagning til foråret, hvis det stadig er aktuelt.
 • Altaner – Sofie vil undersøge muligheder for altaner mod Willemoesgade.
 • Bestille rådgiver til vurdering af lejlighed – Bestyrelsen indhenter et tilbud (Sofie).

Næste møde er mandag 7/11 kl. 18:30 hos Stine (24, 1. th)

Comments are closed.