Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde 1. februar 2022

Til stede: Christian, Bo (ref.), Elisa
Afbud: Rasmus T., Rasmus B., Sofie

 • Valuarvurdering
  Bo bestiller en vurdering hos Kjølhede igen i år.
 • Bagdørene
  To tømrere har begge vurderet at de 3 bagdøre er i for dårlig stand til at kunne repareres, og at de bør udskiftes. Det er dog dyrt, så vi forsøger i første omgang selv at reparere dem nødtørftigt og se hvor længe de kan holde. Elisa giver besked til John.
 • Opslag om reklamer i opgangene
  Christian laver et høfligt, men bestemt opslag om at man ikke må smide reklamer på gulvet i opgangene.
 • Vinduesprojektet
  Vi starter med at indsamle nøgler fra beboerne, med frist 1. marts, så vi kan få håndværkere til at inspicere de individuelle behov for reparationer og udskiftning af glas.
  Bo tager desuden kontakt til Niels Herskind mhp. et uforpligtende møde, hvilket han selv har foreslået, og afklarer hvad vi kunne bruge ham til i forhold til styring af projektet.
 • Netværksudbyder
  Elisa orienterer sig om alternative leverandører af internet og kabel-tv i anledning af den generelt ringe standard af både signal og kundeservice hos Andels.net.
 • Cykelstativer
  Vi udskyder foreløbig planerne om at ombygge cykelskuret til 2 etager, da det formentlig vil blive for grimt og dyrt i forhold til den begrænsede gevinst. I stedet anskaffer vi i første omgang et ekstra løst stativ. Christian går videre med sagen.
 • Mødedage
  Bo rykker tirsdagsmøderne til mandagsmøder.

Comments are closed.