Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 16. Maj 2017

Tilstede: Jakob, Birgit, Henrik, Johnny og Britt

Afbud: Kirsten og Martin

 

Dagsorden:

  1. godkendelse af referat
  2. dørtelefoner i nr. 22
  3. gårdlauget
  4. evaluering af arbejdsweekend
  5. generalforsamling den 30.5

 

1) Referatet godkendt

2) Problemet med enkelte dørtelefoner i nr.22 er ikke løst. Der er lavet en udredning og Martin og Britt arbejder videre på sagen.

3) Arbejdsweekend

Bestyrelsen vil gerne takke alle for det flotte fremmøde til arbejdsweekenden. Vi formåede at afslutte samtlige opgaver, samt stoppe tidligere end forventet begge dage.

Næste arbejdsweekend er planlagt til d. 9. samt 10. september kl. 10:00 – 15:00. Ad

4) Det er stadig en stor udfordring at få lyset i gårdene til at fungere. Det er mere kompliceret end forventet. Gårdlauget er på sagen og det forudses at komme til at koste kr.100-150.000 Ad

5) Dagsorden, regnskab og budget er delt ud til alle i postkasserne Birgit og Britt sørger for fortæring. Ref. Britt

Comments are closed.