Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Referat bestyrelsesmøde 07 april 2015

Til stede: Britt, Kirsten, Johnny og Henrik.

Kælder:

Projektet er ved at være afsluttet, møde med jagtvejens VVS og ingeniør afholdes på mandag hvor evt. mangler og fejl gennemgås. Oplysninger om evt. fejl og mangler modtages gerne. Budgettet for hele kælderprojektet er ramt meget fint med en lille overskridelse på 28.000 kr.

Bestyrelsen henstiller til at kælderrum ikke bliver taget i brug før projektet er helt færdigt, bestyrelsen melder ud og tildeling af kælderrum bliver bestemt ved lodtrækning.

AquaCare tilbud modtaget på vedligeholdelse af varmtvandsbeholder, tilbuddet er godkendt.

Døre:

Dørprojektet er ved at være afsluttet, dørmalingen er ikke rigtig hvid men har en blå nuance, Henrik kontakter Kenneth med henblik på at få rettet fejlen.

Opgangmaling:

Projektet gåe i gang d. 13 april. Britt informerer de beboere som har barnevogn stående i opgangen, om at de skal flyttes inden maleren går i gang.

Arbejds-weekend:

Johnny bestiller container.

Nyt fra gårdlauget:

Generalforsamling grønne gårde er mandag d. 20 april, indkaldelse bliver opslået.

Evt.

Vandskade afsluttet, foreningen har fået refunderet 3800 for affugter elregningen.
Tirsdag den 16 juni generalforsamling kl. 18.30, 3 nye repræsentanter til bestyrelsen søges.
Forslag omkring fælles hjemkøb af reoler modtaget fra Martin Stald,

Comments are closed.