Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Konstituerende bestyrelsesmøde 7. juli 2020

Til stede: Rasmus Toft, Rasmus H, Bo, Simon, Jesper, Christian

 1. Valg af referent og godkendelse af dagsorden
 2. Konstituering og fordeling af arbejdsopgaver:
  • Kasserer og ansvarlig for nøgler til opgang: Bo
  • Navneskilte til dørtelefon: Rasmus H,
  • Koordinering af arbejdsweekender: Rasmus H, Simon
  • Salg og fremleje af lejligheder: Bo, Jesper, Rasmus Toft
  • Kontakt til håndværkere og vicevært: Jesper, Simon
  • Kontakt til Byens Tegnestue: Rasmus Toft
  • Julearrangement: Simon
  • Kontakt til beboere: Simon, Bo
  • Kontakt til administrator: Simon, Bo, Rasmus Toft
  • Besvarelser af eksterne henvendelser: Christian, Simon
  • Gårdlaugsmedlem: Christian, suppleant Jesper
  • Website: Simon, Bo
 3. Kalender:
  • Bestyrelsesmøder: Første mandag I mdr. Kl. 19.30
  • Arbejdsweekender: 19-20/9-2020 og 8-9/4-2021
  • Foreløbig dato for generalforsamling d. 27/5-2021 kl. 18
 4. Forsikring: Har tidligere kostet 30.000 årligt hos alm brand. Nu er det sat op til 69.000 årligt pga. mange skader I 2019. Hvis vi skal have et bedre tilbud skal vores historik forbedres og vi skal have opdateret vores vedligeholdelsesplan.
 5. Gårdlauget: Vi indhenter tilbud på nyt træ (bornholmsk røn) i den midterste gård til erstatning af det døde. Vi undersøger om gårdlauget vil betale udgiften. 
 6. Eventuelt:
 • Rasmus H spurgte om udskiftning af altangulvet i 24 4th dækkes af det øremærkede beløb til udbedring af samme altan. Bestyrelsen besluttede at det dækkes.
 • Vi har fået et tilbud på oppusning af sokkelerne i gårdene. Det er dog for dyrt og vi beder Niels Herskind vurdere om det er nødvendigt og indhenter i så fald et tilbud fra en anden murer.
 • Trykforøger: Vi har stadig kun et tilbud fra Jagtvejens VVS og venter på NK Holm kan give et tilbud.
 • Individuelle vandmålere i vejr lejlighed: Vi skaffer et detaljeret tilbud.
 • Jesper spurgte om reglerne for indkøb I hans andel fra hans kæreste som har boet i andelen hele tiden. Administrator kræver VVS og maler check som ved et salg. Bestyrelsen mener vi kan se bort fra disse I denne situation. 

Comments are closed.