Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Ekstraordinær generalforsamling 20. september 2008 i Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Ordstyrer: Johnny Qvist
Referent: Stig E. Bojesen

Til stede: 14 andelshavere var mødt.

1. Formalia

Ordstyreren konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet og beslutningsdygtig. Beslutningsprocedure: Simpelt flertal.

2. Tørretumbler

Bestyrelsen ved Johnny Qvist orienterede generalforsamlingen om baggrunden for indkaldelsen: Ifølge den ordinære generalforsamling den 24. juni 2008 tager den ekstraordinære generalforsamling stilling til indkøb af ekstra tørretumbler.

Johnny forklarede om de tekniske detaljer og prisen.

Bestyrelsen fik mandat til at overskride budgettet med 10.000 (til i alt max. 30.000)
for at sikre at der bla. bliver råd til evt. revision af de elektriske forbindelser i
forbindelse med installering af tørretumbler nr. 2.

Tumbler: Vedtaget
Placering: Kælder i nr. 20.

3. Eventuelt

Nye køkkentrappe-døre: Bjarne spørger om andre vil være med til indkøb af ny køkkendør, da han bestiller en.

Comments are closed.