Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde den 4. januar 2021

Deltagere: Bo, Christian, Rasmus B og Sofie

Dagsorden:

  • Godkendelse af referat fra sidst
  • Dørtelefonskilte: Rasmus B (24, 4.th.) sørger for nye dørskilte 
  • Bestyrelsen har modtaget besked fra administrator (Lund Elmer Sandager, LES), der anmoder om en dato for årets generalforsamling. Bo (22, 3.th.) skriver til administrator og meddeler at vores generalforsamling vil finde sted i gården torsdag d. 27/5 kl. 18:00

Status på værdisættelse/vurdering af altaner

Frem til 2016 blev altanerne regnet ind i lejlighedernes værdi, som vores tillæg til vedtægterne angiver. I 2016 ophørte administrator Adlex-Mürsch tilsyneladende med at opgøre altanerne som forbedring af den enkelte lejligheds værdi. Senest fra 2019 er altanernes værdi af valuaren blevet indregnet iejendommens samlede værdi. Vores administrator LES arbejder på sagen, så vi kan få en afklaring snarest muligt

  • Status på VVS-sag vedrørende trykforøgere og målere: 

Christian (22, 5. sal) er sat på sagen i samarbejde med Simon (22, 2.th.)

Udluftningskanal og skorsten

Beboere i nr. 22, 5. sal er blevet bekendt med en ulovlig udluftningskanal lige uden for egen lejlighed. Beboere følger selv op på sagen.

Beboere i nr. 22, 5. sal har ydermere oplevet gener pga. skorstensrøg. Det skal afklares om beboere i ejendommen har en aktiv brændeovn, da det ikke er tilladt. Røgen kan dog muligvis komme fra naboejendommen.

  • Vinduesprojekt:

Der er indhentet et tilbud på istandsættelse og udbedring af vinduer i ejendommen fra Niels Herskind. Tilbuddet er et estimat, der lyder på 750.000 kr. + 13% for byggestyring. Det samlede beløb for udbedring af vinduer bliver således 847.500 kr. 

Der vil imidlertid blive indhentet alternative tilbud, så vi sikrer os, at vi ikke betaler en unødvendig høj pris for projektet. Sofie (22. 4. tv.) er sat på sagen.

Bestyrelsen tager spørgsmålet om hvorvidt vi skal gå efter et renoverings- eller udskiftningsprojekt af vinduerne op til afstemning på årets generalforsamling. 

  • Begrønning af gården: 

Den udgåede røn i gården ml. 20-22 vil blive tilset af en gartner. Der tages kontakt til planteskolen Grønne Hjem, Peter Bangsvej 267. Sofie (22, 4. tv.) er sat på sagen.

Der drøftes og undersøges forskellige idéer og muligheder for at få en mere grøn gård. Der er blandt andet blevet talt om begrønning af muren ml. willemoesgade 24 og 26. Bestyrelsen vil se på mulighederne for at få dækket (dele af) projektet af gårdlauget. 

  • Nyt fra gårdlauget: 

Lyset er gået i skraldeområdet, og skal derfor udskiftes blandt andet fordi det er et lovkrav, der vil sikre os at skraldet bliver hentet. Der er indhentet et tilbud der lyder på 44.000 ekskl. moms. Der er økonomisk dækning i gårdlauget til at dække udgiften. Gårdlauget og bestyrelsen har godkendt tilbuddet. 

  • Rod i gården:

Der har tidligere været klager over rod i gården, og da det fortsat synes at være et problem henstilles der til at alle bliver bedre til at rydde op efter sig selv. Der vil blive sat en seddel op i opgangen og evt. udsendt en mail til alle andelshavere. Christian (22, 5. sal) er sat på opgaven. 

Comments are closed.