Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde den 3. december 2014

Til stede: Kirsten, Henrik, Bo og Johnny (ref.)
Afbud: Julie, Britt og Birgit

Dagsorden

1. Vandskade Kælder
2. Tag/Vandskade Loft
3. Dørtelefon
4. Renoveringsprojekt
a. Kælderen
b. Døre
c. Malerarbejde
5. Evt

1. Vandskade Kælder

Afsluttes nu. Affugtere hos Stig og Ingelise afhentes snarest og endelig afregning fra forsikringselskab indhentes.

2. Tag/Vandskade Loft

Utæthed ved Jonas’ loftrum er udbedret. To andre utætheder mangler der fortsat at blive set på. Ved aluminiumssamlingen i taget over nr. 22 og ved skorstenen mellem nr. 22 og 24. Det må afvente næste regnskyl, hvor vi kan se hvor vandet præcist kommer ind fra. Niels Herskind er med på sidelinjen.

3. Dørtelefon

Nye dørtelefoner i nr. 22 og 24 er installeret og navneskilte er på plads. I forhold til nr. 22 er bestyrelsen opmærksom på, at der i forhold til den gamle telefonen placeret i køkkenet nu kun kan benyttes til lukke personer ind med. Såfremt der er nogen der ikke kan leve med den løsning, må de henvende sig til Henrik i nr. 24, 1.th. inden 18. december 2014.

4.  Renoveringsprojekt

a. I forhold til etablering af nye kælderrum og fordeling af disse er det lykkedes os at finde en løsning, så der bliver et kælderrum til hver enkelt beboer under opgangen man bor i. Tak til Ingelise for udvisning af fleksibilitet, hvor der inddrages en lille del af hendes nuværende kælderrum under stuelejligheden, så vi kunne få det sidste kælderrum på plads. Foreningen afholder i den forbindelse omkostningerne til opsætning og pudsning af væg, samt installation af højdelukker ved afløb.

Alle resterende gamle rør i kældrene skiftes og omlægges. I den forbindelse går vi videre med en kreativ løsning fra tilbudsgiver, hvor vi under projektet fortsat kan have vand i lejlighederne. Det vil påvirke trykket på vandet, men i forhold til at kunne spare omkostninger til badevogn og besværret ved dette, var det en nem løsning at takke ja til denne.

Alt el bliver trukket om, og der bliver opsat følere til lys i alle kælderrum og gange, samt stikkontakter flere steder i gangen.

Toilettet i bunden af nr. 22 nedlægges, og på de resterende afløb monteres vandspærre for at imødegå fremtidige oversvømmelser.

Licitation på hele kælderprojektet er nu afholdt hos Niels Herskind, og den billigste var Jagtvejens VVS, som vi nu går videre med. Det er ting i projektet der både er blevet billigere og dyrere end oprindeligt forventet, men som det ser ud nu, bliver totalprisen kr. 25.000 dyrere end bestyrelsen fik bemyndigelse til af seneste generalforsamling. Bestyrelsen er af den opfattelse, at overskridelsen ligger inden for bestyrelsens beslutningsmandat, hvorfor vi er tæt på at tiltræde den endelige aftale. Som bemærkning kan også nævnes, at vi på vedligeholdelseskontoen ligger pænt under hvad der er budgetteret med for dette regnskabsår. Flere ting i projektet kunne yderligere med rette betegnes som vedligehold. Såfremt nogen måtte ønske yderligere informationer omkring projektet er de velkomne til at kontakte Kirsten, nr. 22, 4.th.

Projektet forventes at starte op slut januar. Inden da, skal alle kælderrum være tømt og flyttet til containere foreningen vil sørge for.

ALLE BEDES INDEN DA GENNEMGÅ DERES KÆLDERRUM FOR HVAD DER 1. SKAL SMIDES UD, 2. HVAD DER SKAL OPBEVARES I CONTAINEREN, HVOR DER IKKE VIL VÆRE ADGANG TIL UNDER PROJEKTET, DER FORVENTES AT TAGE 3-4 MDR. OG 3. HVAD I SKAL HAVE FLYTTES ANDETSTEDS HEN, FORDI I IKKE KAN UNDVÆRE DEM UNDER PROJEKTET.

b. Kirsten har aftalt med Niels Herskind, at han tager kontakt til Hugo Svaneeng for fremsendelse af nyt tilbud på overslag af dørreparation, herunder timepris. Det er ikke muligt at få nogen til at afgive et fastpristilbud, hvilket vi i bestyrelsen egentligt godt kan forstå, derfor overslaget i stedet.

c. Vedr. maling af trappeopgange (hoved- og køkkenopgange) arbejdes der fortsat på at gøre de 3 indhentede tilbud mere sammenlignelige. Britt er i spidsen for denne del.

5. Eventuelt

Bestyrelsen vil arbejde på snarest at få sat lys i træerne i Willemoesgade, så julestemningen også kommer til vores forening.

Næste møde: Tirsdag, den 6. januar kl. 18:30 hos Kirsten. BEMÆRK, flyttes fra onsdag den 7. januar.

Separat møde for oplæring og overtagelse af vores hjemmeside efter Bos udtrædelse starter for udvalgte medlemmer samme dag og sted fra kl. 17.

Comments are closed.