Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde den 24. juni 2015

Til stede: Britt Hansson Rannje (BR), Johnny Qvist (JQ), Birgit Olesen (BO), Kirsten Nyland (KNY), Jakob Dalsgaard (JD)

Fraværende: Martin Hald (MH), Henrik Salling (HS)

Referent: Kirsten Nyland

1. Generalforsamling
Referat, regnskab og bemyndigelse til at Bonnie har adgang til vores bankkonto underskrives af bestyrelsen så snart alle dokumenter er i hus.
Britt sørger for at referat fra generalforsamlingen underskrives af alle, hvorefter Johnny scanner og indsender alle dokumenter til Bonnie. Kirsten sørger for distribution til alle beboere.
2. Konstituering/opgavefordeling i bestyrelsen
• Kasserer, nøgler til opgang samt navneskilte til dørtelefon: Johnny Qvist, 20 4tv
• Navneskilte til dørtelefon: Henrik Salling, 24 1th
• Salg og fremleje af lejligheder: Britt Hansson Rannje 20 3tv, Jakob Dalsgaard 5tv, og Kirsten Nyland, 22 4th – i nævnte rækkefølge
• Kontakt til håndværkere og vicevært: Martin Hald, 22 1tv og Henrik Salling, 24 1th
• Kontakt til Byens Tegnestue: Kirsten Nyland, 22 4th
• Kontakt til beboere: Kirsten Nyland, 22 4th (med undtagelse af referater og ventelister) og Jakob Dalsgaard 5tv
• Gårdlaug: Kirsten Nyland, 22 4th
• Website: Bo Nissen Knudsen, 22 3th indtil overdragelse finder sted (Martin???)
• Sortedamgruppen – kontaktperson: Birgit Olesen, 24 3th
• Arbejdsweekender: Birgit Olesen, 24 3th, Britt Hansson Rannje 20 3tv
Bo giver Martin og Jakob adgang til Dropbox og opdaterer hjemmesiden mhp kontaktpersoner. Bo informerer ligeledes Sortedamsgruppen om, at Birgit er ny kontaktperson. Henrik udarbejder et opslag med håndværkerkontakter i tilfælde af behov for akut hjælp. Opslaget sættes på opslagstavlerne i opgangene.
3. Vedligeholdelsesplan
Kloakrenovering
Vi afventer evaluering af tilbud fra vores ingeniør. Særskilt kommunikation vil følge snarest.

Linoleumspleje af opgange:
Endelige tilbud indhentes efter sommerferien

Maling af døre:
Maleren forventer at dørene kan blive malet før sommeren for alvor starter. Britt sætter opslag op med tider for hver opgang i løbet af uge 26/27.

6. Mødedatoer og arbejdsweekender
Mødedatoer for bestyrelsen samt mødested:
2015 – alle dage kl. 18:30:
1. september – Johnny
6. oktober – Britt
3. november – Jakob
1. december – Birgit
2016 – alle dage kl. 18:30:
5. januar – Martin
30. januar – bestyrelsesmiddag
2. februar – Kirsten
1. marts – Henrik
5. april – Johnny
10. maj – Britt
31. maj – forberedelse af GF
Arbejdsweekender
5. og 6. september 2015 fra 10:00-16:00 – begge dage
30. april og 1. maj 2016 fra 10:00-16:00 – begge dage
10. og 11. september 2015 fra 10:00-16:00 – begge dage
Generalforsamling i 2016: 7.juni kl. 18:30

Comments are closed.