Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde den 2. marts 2020

Bestyrelsesmøde den 2. marts 2020

Til stede: Kirsten, Bo, Ieuan, Jesper, Christian

Nye beboere i 24 st. tv.

Vi mødte og godkendte de nye beboere. 

Gårdlauget

Der er blevet fremlagt en lang række tilbud på anlægning og beskæring af bede, hovedsageligt i den store gård, samt på anlægning af cykelstativer, beskæring af de store træer og oprettelse af espalier med slyngplanter over affaldsområdet. 

Tilbuddene overskrider gårdlaugets årlige budget og vi vil opfordre til at de andre foreninger selv beskærer deres bede og lignende. Ligeledes i Hundegården.

Allerede vedtagne arbejder bør prioriteres først, såsom:

  1. Lys til affaldsområde
  2. Cykelstativer i stor gård.

VVS

Ny varmtvandsventil er bestilt. Vi indhenter tilbud på varme og vandmålere

Vi hører Niels Herskind om hvordan vi skaffer plantegninger over rørføring og vandstigstegninger.

Færdigmelding af byggeri i 22 5.tv.

A conto varme og vand skal sættes op fra færdigmelding (datoen hvor rummet er beboeligt). Boligafgiften beregnes senere. Ifølge Bo skal boligafgiften sættes op i den først kommende måned efter endelig tilladelse til ibrugtagning er modtaget fra kommunen. 

Administrator

Vi mødes med repræsentant for administrator til næste bestyrelsesmøde d. 6/4.

Bestyrelsesmiddag

D. 16/5 evt. på st. Jacobs plads.  

Comments are closed.