Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde d. 4. februar 2010

Til stede: Bo Nissen Knudsen (BNK, ref.), Johnny Qvist (JQ), Dorthe Kristoffersen (DK), Mikael Skytte (MS), Victor Malecki, (VM).
Afbud: Stig E. Bojesen, Stoffer.

1. Altaner

Der er indhentet et konkret tilbud på renoveringen, og eftersom det ser ud til at det ligger inden for den ramme som vi kan forvente at få tildelt af voldgiftsretten – set ud fra den positive rapport fra syn- og skønsmanden – afventer vi foreløbig sagens videre udvikling.

I mellemtiden laver vi en uformel forespørgsel til Bang & Beenfeldt om hvorvidt vi senere kan udvide ordren til også at få sat ekstra altaner op; såvel når det gælder franske altaner (som muligvis kan etableres via lift) og ‘rigtige’ altaner (som formodentlig forudsætter stillads).

BNK følger op på sagen.

2. Utætte loftsvinduer

JQ beder Pernille og Sune (24 5. sal) om at indhente et alternativt tilbud. Der har desværre været lidt uklarhed om processen.

3. Procedure for hvornår der skal indhentes alternative tilbud

Når et tilbud på en arbejdsopgave overstiger 10.000 kr., skal der indehentes mindst ét alternativt tilbud. BNK skriver det ind i OSS på websiden.

4. Fremleje og salg

 • Marina (22 5. sal) regner med at flytte 1. maj 2010.
 • Ulla (24 1tv) vil snarest sætte sin lejlighed til salg.
 • Mikael (24 3tv) fremlejer sin lejlighed i 3 måneder.

5. Defekte gade- og gårddøre

Simon Schack har indhentet tilbud på reparation af hoveddørene til gaden i nr. 22 og 24 og bagdøren til gården i nr. 22. Vi afventer sagens gang.

6. Gården og gårdlauget

 • Gårdlauget har stort set ingen penge, og det har kostet 15.000 kr. at rydde sne i gården alene i januar. I den forbindelse skal vi tjekke at viceværten ikke også opkræver os for snerydning i gården (BNK tjekker det).
 • Muren ind til Willemoesgade 26-30 skal renoveres efter nedrivningen af efeuen. Det har været svært at få inddraget i murens ejere i projektet, og for også at få engageret Classensgård (som vi deler det gårdafsnit med) bør der nok planlægges en gennemtænkt løsning for gårdafsnittet som helhed. DK og VM forsøger at afdække mulighederne i samarbejde med Classensgård, herunder om det giver mening at lave noget af arbejdet ifm. en arbejdsweekend.
 • En af vores planter i gården blev kvalt i støv og byggeaffald ifm. stilladsarbejdet ved Classensgade 19. DK og VM tager det op i forbindelse med en generel dialog om gårdafsnittets fremtid.
 • Til generalforsamlingen i juni bør vi nedsætte en gårdgruppe på 3-4 personer til at tage sig af vores del af vedligeholdelsen (vande planter m.m.). DK og VM sørger for at det bliver taget op.

7. Generalforsamling

Vi satser indtil videre på 8. juni som dato. Ud over gårdproblematikken skal vi også have forslag klar til husorden og vedtægtsændringer. DK er ankerkvinde.

8. Husorden og vedtægter

Bestyrelsesmødet 1. marts helliges i hovedsagen en diskussion af forslaget til husorden og en revision af vedtægterne.

 • Alle bestyrelsesmedlemmer skal læse forslaget til husorden igennem og komme med forslag til tilføjelser og ønsker om diskussion af enkelte punkter til DK.
 • Alle bestyrelsesmedlemmer skal læse vedtægterne igennem og udpege de punkter som bør diskuteres og evt. ændres. Også dette sendes via mail, og DK samler op.

9. Vurdering af ejendommen

JQ bestiller en vurdering hos vores faste vurderingskvinde Bente Kjølhede.

10. Arbejdsweekend

Datoen for forårets arbejdsweekend skal afklares snarest. Vi satser på 15./16. maj.

11. Parknet

Projektet lader langsomt til at blive mere overskueligt at tilknytte sig. VM følger op på sagen.

Næste møder:

 • 1. marts 2010 kl. 19.30 hos MS
 • 29. marts 2010 kl. 19.30 hos BNK
 • 26. april 2010 kl. 19.30 hos JQ
 • 31. maj kl. 19.30 hos VM

Comments are closed.