Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde d. 29. marts 2010

 

Til stede: Stig Bojesen (SB, ref.), Bo Nissen Knudsen (BNK) Victor Malecki (VM).
Afbud: Johnny Qvist (JQ), Dorthe Kristoffersen (DK) til gårdlaugsmøde, Stoffer (ST).
Mikael Skytte (MS) er bortrejst, og derfor indtræder Victor Malecki (VM) som fuldt medlem af bestyrelsen.

1. Opfølgning på seneste møde

  • Ny vicevært: Til fortsat opfølgning (BNK).
  • Altansag: BNK kontakter Bang & Beenfeldt.
  • Radiatorsag: Kortlægning af defekte radiatorer. 14. eller 15. april gennemgås alle meldte defekte radiatorer (VM indsamler nøgler).

2. Fald i ejendommens værdi

Ny vurdering: 54.370.000,00 kr. fra valuar Bente Kjølhede. Dette er et (forventeligt) fald i forhold til sidste års vurdering på kr. 4.930.000,00, som var kr. 59.300.000,00. Hvis dette holder, lander den nye andelskrone på ca. 215 kr.

3. Tagrenovering

SB snakker med Niels Herskind for at få udarbejdet en konkret plan. Vil formentlig omfatte afrensning og forsegling af eternitskifer samt udbedring af diverse småskader. Pris?

4. Arbejdsweekend d. 15/16 maj

Bestyrelsen lægger en plan ved næste møde. Vi planlægger følgende aktiviteter: Lofter tømmes og støvsuges, Kælderrum tømmes og støvsuges, Rengøring af bagtrapper (loft, vægge, karme, paneler mv.), Rengøring af fortrapper (loft, vægge, karme, pane-ler mv.), Rengøring af facader og døre, Brandalarmer efterses, Købe resterende balustre til trapper, plantearbejde, Male gårdfacader, Oprydning i viceværtrum.

5. Gårdlaug

Ved VM og DK: Basketballnet blev afvist af gårdlauget. Der bliver nu taget hul på diverse hængepartier: Bl.a. må A/B Willemoesgade 20-24 nu gerne male væggene i gården bag nr. 24 og mellemgangen bag nr. 22. Desuden bliver der udfærdiget en samlet prioriteret ønskeliste, som er blevet forlagt gårdlaugets bestyrelse d.d.

6. Lån

Lån på 2,6 mio omlagt til en lavere fast rente.

Næste møder:

26. april 2010 kl. 19.30 hos JQ (afbud fra VM og SB)
31. maj 2010 kl. 19.30 hos VM

Comments are closed.