Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde d. 14. april 2011

Til stede: Johnny Qvist (JQ), Bo Nissen Knudsen (BNK), Stoffer (ST)

Afbud: Victor Malecki (VM)

Referent: BNK

1. Opfølgning på sager fra sidst

 • Energimærkning
  VM er fortsat på opgaven.
 • Radiatorer, termostater og lignende vedligeholdelse
  Eftersom ABF’s standardvedtægter ser ud til at være for generelle i ordlyden, bør vi formulere mere konkrete retningslinjer selv. JQ og ST forsøger at spørge bekendte i andre andelsboligforeninger om de har retningslinjer vi kan tage udgangspunkt i.
 • Pris på ny vandbeholder og ‘intelligent’ pumpe
  ST er fortsat på opgaven.
 • Defekt nedløbsrør
  ST tager kontakt til Morten Dahl.
 • Vandskade i nr. 24
  Forsikringsselskabet Tryg er på sagen.
 • Altansagen
  Vi har modtaget modpartens processkrift som stort set modsiger os på alle punkter, men ikke med argumenter som vi ikke har hørt før.
 • Generalforsamling 31. maj
  Bonnie har bekræftet at hun er klar på dagen. JQ booker lokalet på Rosendahlsgade.

2. Arbejdsweekend 14.-15. maj

 • ST spørger Morten Dahl til om han kan afspærre til containeren.
 • Vi skal have opdateret vores beboerliste; ST smider den ind i et Excel-ark.
 • Arbejdsopgaver: vinduespudsning i opgangene for og bag, rydning af lofter (og bestilling af container), hovedrengøring af trapperne, oprydning bag cykelstativerne, klargøring af havemøblerne (evt. inkl. oliering), kloakrensning, montering af vandslanger, plantekrukker bæres ud på gaden, maling med vogngrønt på facaden, rengøring af dørtelefoner, lugning af bede, tilberedning af frokost.
 • ST og BNK er tovholdere 14/5, og VM og JQ er tovholdere søndag den 15/5.
 • ST forhører sig på hjemmefronten om indkøb af blomster.
 • BNK forbereder morgenmad til 14/5, JQ til 15/5.

5. Eventuelt

 • Intet i denne omgang.

Næste møde: torsdag den 19. maj kl. 20.00 hos BNK.

Comments are closed.