Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde 7. september 2021

Til stede: Rasmus Toft, Rasmus Haulrig, Elisa, Christian
Referent: Christian

 1. Godkendelse af dagsorden og valg af referent
 2. Opslag i opgangene om bestyrelsesmedlemmer m.v.
  Rasmus Toft opdaterer opslagene.
 3. Nøglekasse i kælderen
  Elisa undersøger status på opsættelse af kassen. Vi beder alle andelshavere der endnu ikke har afleveret en nøgle til deres kælderrum om at få afleveret dem i Elisas postkasse (22 3.tv).
 4. Besøg hos administrator vedrørende forsikringer
  Bo aftaler en dag med LES og inviterer os andre.
 5. Lyset i kælderen
  Rasmus Toft køber indtil videre ekstra pærer ind og får dem der er gået skiftet.
 6. Effekter fra oprydningen i kælderen 22
  Man kan hente effekter fra oprydningen i kældrene indenfor den næste måned, ellers bliver de smidt ud. Det drejer sig om ting der stod udenfor kælderrummene. De er nu opbevaret under kældertrappen.
 7. Muligt hvepsebo ved 24
  Mange beboere, især oppe i højden, oplever et stort antal hvepse. Vi opfordrer alle andelshavere til at holde øje med om der kunne være et hvepsebo et sted og fortælle det til bestyrelsen.
 8. Brug af gården
  a. Vi forsøger at anskaffe nogle havemøbler der kan stå ude hele året og som også er til at holde ud at se på.
  b. Der var enighed om at få tilføjet til ordensreglerne at man skal have tilladelse fra bestyrelsen før man må stille egne møbler og lignende i gården.
  c. Vi diskuterede om der skal opstilles regler for ansvarlig brug af gasgrill
  d. Der var enighed om at forsøge at anskaffe en fælles gasgrill betalt af gårdlauget
  e. Der var enighed om at forsøge at få anlagt cykelstativ i to etager betalt af gårdlauget.
 9. Reparation af samlebrønd i gården
  Samlebrønden i gården ved 24 har revner og huller hvor der bor rotter som har undermineret området omkring. Den var også delvist forstoppet. Der har været en rottebekæmper fra kommunen ude at undersøge om der var gange op til overfladen. Hvilket der ikke var. Vi har haft en kloakmester ude at fjerne forstoppelsen og lappe huller og revner. Han ordner fliserne så de igen er jævne og vil også opsætte en rottespærre, så vi ikke får rotter ind den vej igen.
 10. Eventuelt
  Vi drøftede om vi skulle have flere sociale arrangementer for foreningen. F.eks. en fastelavnsfest og en sommerfest i forbindelse med generalforsamling.

Comments are closed.